Kimyasal Tepkimelerin Hızına Etki Eden Faktörler

Kimyasal tepkimelerin hızına etki eden faktörleri incelerken tepkimelerin homojen ya da heterojen olarak gerçekleştiğini bilmek...