12 ve 2 Rekatlık Miraç Gecesi Namazları Kılınışları ve Tarifleri

Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Bu yazımızda sizlere 12 ve 2 rekatlık Miraç Gecesi (Recep ayının 27. gecesi) namazlarının kılınışlarını ve tariflerini paylaşacağız. Şimdiden Allah (c.c.) yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Amin…

Miraç gecesinde (yani Recep ayının 27. gecesinde) kılınacak olan iki farklı 12 rekatlık namaz ve 2 rekatlık nafile bir namaz bulunmaktadır. Bu gece içerisinde hadisi şeriflerde geçen bu namazları kılmak çok sevaptır. Şimdi namazların kısaca tariflerini ve hangi rekatta hangi surelerin okunacağını sizlere anlatalım.

<<< 12 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ >>>

Miraç Gecesinde Kılınacak 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi:

Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Receb’de bir gece vardır ki onda amel edene, 100 senelik haseneler yazılır. O, Receb’in bitmesine üç (gece) kaladır. Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, her iki rekatta oturup teşehhüd (tehiyyat ve salli-barik) okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere:

Okunuşu : Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber

‘Allahu Te’ala’yı tesbih eder ve O’na hamdederim. Allahu Te’ala’dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah-u Te’ala her şeyden büyüktür.’ deyip, 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e 100 defa salat okursa ve ardından bu kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir de sabah oruca niyet ederse, bir mâsiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah-u Te’ala onun bütün dualarını kabul eder.”

(Kaynak : el-Beyhakî, Fezâilü’l-evkât / Şu’abü’l-îmân / İbnü ‘Asâkir, el-Emâlî, Fazlu Receb)

12 Rekatlık Namazın Rekat Rekat Okunacak Sureleri ve Kısaca Namaz Tarifi:

 • 1. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 2. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 3. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 4. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 5. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 6. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 7. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 8. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 9. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 10. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 11. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure
 • 12. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’dan bir sure

Namaz toplam 12 rekattır ve her 2 rekatta bir selam verilir. Namaz bitiminin ardından 100 kere “Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” okunur ardından 100 kere “Estağfirullâh” okunur ve sonrasında 100 kere “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim” salavatı şerife okunur. Allah kabul eylesin.

<<< 12 REKATLIK DİĞER BİR NAMAZ VE TARİFİ >>>

Miraç Gecesinde Kılınacak Diğer 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi (Diğer 12 Rekatlık Namaz):

Muhammed ibni Hatîruddin Hazretleri’nin nakline göre ise; Recebi Şerif’in 27. gecesi yatsıdan sonra 3 selamla 12 rekat kılınır. Yani 4 rekatta bir selam verilir. Kıraat olarak Kur’an-ı Kerim’den kolaya gelen okunabilir. Namaz bitiminde 100 kere:

Okunuşu : Subhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm

“Allah-u Te’ala noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah-u Te’ala’ya mahsustur. Allah-u Te’aladan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah-u Te’ala en büyüktür. O yüce ve büyük olan Allah-u Te’ala’nın yardım olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur.” zikri okunur.

100 kere de:

Okunuşu : Estağfirullâh

“Allah-u Te’aladan mağrifet talep ediyorum.” diye istiğfar edilir. 100 kere de salevatı şerife siğalarından herhangi biri okunur.

Her kim bunu yapar da ardından secdeye kapanarak Allah-u Te’ala’dan bir hacetini isterse Allah-u Te’ala onun hacetini görür.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatiriddin, el-Cevâhiru’l-hams)

Görüldüğü üzere; bu rivayette 1. maddede zikredilen namazdan sonra okunacak tesbihatın sonuna “…velahavle…” eklenmiş olup bir de hacet duasının hacet secdesinde yapılması kaydı eklenmiştir. Bunlar ilave edilse ihtiyat bakımından efdal olur. Ama namazda 2 rekatta selam verilmesi esastır.

12 Rekatlık Diğer Bir Namazın Rekatlara Göre Okunacak Sureleri ve Kısaca Namaz Tarifi:

 • 1. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 2. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 3. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 4. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 5. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 6. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 7. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 8. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 9. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 10. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 11. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir
 • 12. rekatta : 1 Fatiha + Kur’an’ı Kerim’den kolaya gelen bir sure okunabilir

12 rekatlık diğer bir namazda her rekatta Fatiha suresinden sonra Kur’an’dan kolaya gelen bir sure okunabiliyor. Bu namaz 3 selamla kılınır. Yani 4 rekatta bir selam verilecektir. Namazdan sonra 100 kere yukarıdaki zikir okunur. Ardından 100 kere “Estağfirullâh” ve sonra 100 kere de salavatı şerife okunur. Sonrasında bu kişi secdeye kapanarak Allah-u Te’ala’dan bir hacetini isterse Allah-u Te’ala onun hacetini görür.

<<< 2 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ >>>

Miraç Gecesinde Kılınacak 2 Rekatlık Namaz ve Tarifi:

Merfû bir haberde şöyle gelmiştir: “Her kim, Recep ayının 27. gecesi 2 rekat kılıp her bir rekatta 1 Fatiha ve 20 kere İhlas Surelerini okur, namazı bitirince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e 10 kere salavat getirdikten sonra:

Okunuşu : Allâhümme innî es-elüke bi müşâhedeti esrâril muhibbîne ve bil halvetilletî hassaste bihâ seyyidel mürselîne hîne esrayte bihî leyletessâbi-i vel işrîne en terhame qalbiyel hazîne ve tücîbe da’vetî yâ ekramel ekramîn.

‘Ey Allah! Ey keremlilerin en keremlisi olan Allah! Şüpheniz ben Senden, aşıkların sırlarının müşahedesi bereketine ve 27. gece kendisini Mi’rac’a çıkardığında, Gönderilenlerin Efendisi’ne tahsis ettiğin o halvet (teke tek beraberlik) hürmetine, benim kederli kalbime merhamet etmeni ve duama icabet etmeni isterim.’ derse, muhakkak Allah-u Teâla onun duasını kabul eder, şanını yüceltir, yalvarışına acır ve kalplerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar. (ruhunu öldürmez, iman nurunu söndürmez.)”

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetü’l mecâlis / el-Hâcce Düriyye Halîl el-Hurfân, el-Fevâidü’l-İlâhiyye el-vâride ‘an Hari’l-Beriyye)

2 Rekatlık Namazın Kısaca Rekat Rekat Tarifi:

 • 1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 20 İhlas Suresi
 • 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 20 İhlas Suresi

2 rekatlık namazda 1 Fatiha ve 20 İhlas Suresi okunacaktır. Namazdan sonra 10 kere salavatı şerife getiriliyor. Ardından yukarıda paylaştığımız dua okunuyor.

Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca / Lalegül Dergisi

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir