Anne-Babanın Hakkını Ödemek İçin Okunacak Bir Dua

Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Hangi bir mümin ömründe (velev bir kere de olsa): ‘Bütün (nimetlerin sadece Allah-u Te’ala tarafından akıtılmakta olduğu gün gibi ortaya çıktığına göre, tüm övgüler ve) hamdler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Göklerde ve yerde (eserleri aşikar olduğu üzere, mülk ve saltanat, hiçbir şeye boyun eğmeyen bir yücelik ve) büyüklük ancak O’na aittir. (Hiç yenilmeyecek yegane güç sahibi olan) Aziz de, (kaza ve kaderlerinin tümünde hikmet ve isabetli olan) Hakim de ancak O’dur.’ der, sonra da:

‘Ey Allah! Bunun sevabını anne-babama ulaştır.’ derse, anne-babasının kendisi üzerinde olan tüm hakk(lar)ını eda etmiş (ödemiş) olur, Allah(-u Te’ala) onun mükafatını cennet yapar ve Allah(-u Te’ala) ona Musa ve Harun (Aleyhisselam)a verilenin (sevap bakımından) mislini verir.

Eğer kişi bu duayı ikinci kere söyler ve: ‘Ey Allah! Sen bunun sevabını imanlı erkek ve kadınlara, onların dirilerine ve ölülerine hibe eyle.’ derse, Allah(-u Te’ala) bütün dirilere ve ölülere bir yıllık ibadet sevabı ihsan eder, Allah(-u Te’ala) dirilerden ve ölülerden her iman eden kadın ve erkeğe mukabil o kişiye bir yıllık ibadet sevabı verir, Allah(-u Te’ala) o kişiye (bu duasındaki) her kelimeye karşılık (cennette) bin huri ile beraber bir de şehir verir ve o kişinin ölümü şehid ölümü olur.”

Kaynak: Ahmed Ziyaüddin el-Gümüşhanevi, Mecmu’atü’l-ahzab

Anne ve Babanın Hakkını Ödettirecek Duanın Arapça Okunuşu:

Duanın Türkçe Olarak Okunuşu:

  • Elhamdülillahi rabbissemeveti verabbil eradine rabbilalemin. Velehülkibriyaü fissemeveti velerdi vehüvelazizülhakim. Elhamdü lillahi rabbissemeveti verabbil eradine rabbilalemin. Velehülazemetü fissemeveti velerdi vehüvelazizülhakim. Lillahilmülkü rabbissemeveti vehüvelazizülhakim. Allahümmecal sevebehe livelidey.

NOT = Lütfen talim ve uzatma kuralları için duayı Arapça olarak okuyunuz. Bilmiyorsanız bilen birine okutturup sizler de tekrar yapınız.

Anne ve babanın hakkını ödettirecek duanın Arapça yazılışı bu şekildedir. Arapça okumasını bilmeyenler için normal Türkçe okunuşunu da yazdık. Fakat lütfen talim ve tecvit kuralları için duayı Arapça halinden okuyunuz. Arapça bilmiyorsanız bilen bir kişiye okutturabilir ve sizler de tekrar edebilirsiniz.

Teşekkürler Allah (c.c.) herkesin dualarını kabul eylesin. Amin. Hayırlı ilimler dileriz. Bu arada dua Cübbeli Ahmet Hoca’nın lalegül dergisinden alıntılanmıştır. Detaylı bilgilere oradan bakabilirsiniz.

Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca / Lalegül Dergisi

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir