Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Herkese merhabalar.Bu yazımızda sizlere Mustafa Kemal Atatürk’ün seslendirdiği gençliğe hitabesi adlı metnin tamamını orijinal şekilde paylaşacağız.Umarız faydası olur.Herkese iyi okumalar dileriz.

Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927 senesinde bir kongrede Nutuk eserini okuduktan hemen sonra aşağıda paylaşacağımız gençliğe hitabe konuşmasını yapmıştır.Gençliğe hitabe toplamda 15 cümleden oluşmaktadır.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ders kitaplarında İstiklal Marşı‘ndan sonraki sayfada gençliğe hitabe metni bulunmaktadır.

Şimdi gençliğe hitabe metninin tamamını yani orijinal versiyonunu paylaşalım.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

Gençliğe hitabenin tam metni bu şekildedir.Tüm imla kurallarına uygun bir şekilde sitemize ekledik.Harflerin üzerindeki şapkalar da dahil hepsi orijinal metindir.Herkese iyi çalışmalar ve iyi dersler dileriz…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir