Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların ortak özellikleri, beslenme, solunum, boşaltım, hareket etme, uyarılara tepki verme, uyum, üreme, hücresel yapı, büyüme ve gelişme olmak üzere 12 tanedir.

1.) Hücresel yapı: Hücre, yaşama, üreme, solunum gibi canlılık olaylarının tamamını gerçekleştiren temel birimdir. Bütün canlılar hücreden ya da hücrelerden oluşur.

2.) Beslenme: Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerji ihtiyacını karşılamak için de beslenmek zorundadır. Kendi besinini kendi üreten canlılara üretici (ototrof), besinin üretemeyip dışarıdan hazır olarak alan canlılara tüketici (heteretrof) denir.

3.) Solunum: Tüm canlılar aldıkları besinleri enerjiye çevirmek için solunum yapmak zorundadır. Solunum reaksiyonları; oksijenli solunum ve oksijensiz solunum (fermantasyon) olmak üzere iki çeşittir.

4.) Metabolizma: Organizmadaki yapım (birleştirme ya da sentez) ve yıkım (ayrıştırma ya da parçalanma) tepkimelerinin tümüne metabolizma denir.

5.) Homeostazi: Yaşamın devamı için hücre içi veya vücut içi ortamın sıcaklık, madde yoğunluğu ve pH gibi birçok değer bakımından belirli bir dengede olması durumuna homeostasi denir.

6.) Boşaltım: Tüm canlılar, beslenme ve solunum olayları sonucunda oluşan atık maddeleri hücrelerinden veya vücutlarından atmak zorundadır. Bu işleme boşaltım denir.

7.) Hareket: Canlılar ister bir hücreli ister çok hücreli olsun kaçmak, beslenmek, avlanmak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için hareket etmek zorundadır.

8.) Uyarılara Tepki: Tüm canlılar ısı, ışık, besin, avcı, ses gibi birçok uyarıya çeşitli davranışlarıyla tepki verir. Uyarana karşı verilen bu tepkiler canlıların hayatta kalmasını sağlar.

9.) Uyum: Canlıların bulundukları çevrede yaşamasını sağlayan kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişikliklere uyum denir.

10.) Organizasyon: Tek hücreli canlılarda hücre organelleri arasında, çok hücreli canlılarda hücreler arasında belirli bir organizasyon bulunur. Çok hücreli canlılardaki organizasyon şu şekildedir; görev ve yapı bakımından benzer hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler ise organizmayı meydana getirir.

11.) Üreme: Tüm canlılar soylarını devam ettirmek için üremek zorundadır. Canlılar eşeyli ya da eşeysiz olarak ürer.

12.) Büyüme ve Gelişme: Büyüme, bir hücreli canlılarda hücre hacminin ve kütlesinin artmasıyla gerçekleşirken çok hücreli canlılarda hacim, kütle ve hücre sayısının artmasıyla gerçekleşir. Gelişme ise hücre bölünmesini, büyümesini, farklılaşmasını, doku ve organların oluşmasını kapsayan ve ergin canlının oluşmasıyla sonuçlanan bir süreçtir.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir