Çoklu Zeka Kuramı Nedir? Zeka Türleri Nelerdir?

Zekâ, öğrenme ve problem çözme kapasitesi yani yeteneği olarak tanımlanabilir. Gardner, ortaya attığı çoklu zekâ kuramında, zekânın dokuz farklı türde olduğunu ve bu türlerin her çocukta değişik düzeylerde bulunduğunu, bu zekâların küçük yaşlardan başlayarak yaşam boyu geliştirilebileceğini öne sürmektedir. Bu zekâ türleri şunlardır;

  • Sözel / Dilbilimsel Zekâ: Sözel ve yorum gücü yüksek olanların sahip olduğu zekâ türüdür.
  • Mantıksal / Matematiksel Zekâ: Sayısal ve matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü yüksek olanlar bu zekâ türünün içindedir.
  • Görsel / Uzamsal Zekâ: Hayal ve tasarım gücü yüksek olanlar bu gruptadır.
  • Müzikal / Ritmik Zekâ: Müzik yeteneği yüksek olanların sahip olduğu zekâ türüdür.
  • Bedensel / Kinestetik Zekâ: Duygu ve düşüncelerini anlatmak için vücudunu etkin kullanabilenler bu grupta yer alır.
  • Sosyal / Bireylerarası Zekâ: Çevresindeki insanlarla etkili iletişim kurabilme özelliği yüksek olanların sahip olduğu zekâ türüdür.
  • Özedönük / Bireysel Zekâ: Kendini ve yeteneklerini yeterince tanıyan bireyler bu zeka grubunda yer alır.
  • Doğa Zekâsı: Doğal çevreyi ve canlıları tanıma, onları belirli özelliklerine göre sınıflandırma özelliği taşıyan bireylerin sahip olduğu zekâ türüdür.
  • Varoluş Zekâsı: İnsanın varoluşuna ilişkin karmaşık soruları cevaplama yeteneği olanların yer aldığı zekâ türüdür.

Yukarıda sözü edilen zekâ türleri her zaman birlikte çalışır. Ancak bu durum karmaşık yollarla gerçekleşir. Fazla değer verilen zekâ türleri diğerlerinden daha çok gelişmektedir.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir