Cuma Namazında Hutbenin Sonunda Okunan Ayet ve Suresi

Cümleten selamun aleyküm. Bu yazımızda sizlere cuma namazındaki hutbelerin sonunda okunan ayetin Arapça’sını, mealini ve hangi surede geçtiği bilgilerini paylaşacağız.

Bildiğiniz gibi cuma namazında ilk sünnetten sonra farzdan önce imam minbere çıkarak cemaate hutbe verir. Hutbenin sonlarına doğru ise Kur-an’ı Kerim’den bir ayet okumaktadır. Ayet “İnnellahe yemurü biladli velihsani ve ite izilgurbe” şeklinde başlıyor ve devam ediyor. Büyük ihtimalle çoğunuz hatırlamıştırsınız. Şimdi bu ayetin Arapça’sını, yazılışını ve Türkçe mealini paylaşalım. Ardından hangi surede ve kaçıncı ayette geçiyor onu yazalım.

Cuma namazındaki hutbenin sonlarına doğru okunan bu ayeti kerime Kur’an-ı Kerim’de Nahl suresinin 90. ayetinde geçmektedir. Yani bu ayete Kur’an-ı Kerim’de 14. cüzde 276. sayfadaki Nahl suresinin 90. ayetinden ulaşabilirsiniz. Şimdi Arapça yazılışını ve Türkçe mealini paylaşalım.

Cuma Hutbesinin Sonunda Okunan Ayetin Arapça’sı:

Yazılışı:

  • İnnellahe ye’müru biladli velihsani veite izil gurbe veyenhe anilfehşe ivelmünkeri velbeğy. Yeızuküm lealleküm tezekkerun.

NOT = Tecvid ve talim kuralları için lütfen ayeti Arapça yazılışından okuyunuz.

Türkçe Meali:

Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. {Diyanet meali}

Ayetin Arapça ve Türkçe’si bu şekildedir. Dediğimiz gibi bu ayet Nahl suresinin 90. ayetidir. Kur’an-ı Kerim’den de açıp okuyabilirsiniz.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir