DNA’nın Hücreye Aktarılma Yöntemleri

4 farklı şekilde DNA’nın hücreye aktarılma yöntemi vardır. Bunlar bakteri hücresine dna aktarımı, mikroenjeksiyon yöntemi, elektroporeasyon yöntemi ve biyolistik yöntemdir. Şimdi bu yöntemlerin tanımını kısaca paylaşalım.

Başlıklar

DNA’nın Hücreye Aktarılma Yöntemleri

1-) Bakteri Hücresine DNA Aktarımı Yöntemi (Transformasyon)

Yoğun bir tuz çözeltisinde bekletilen bakteriler (E. coli veya koli basili olarak da geçiyor) rekombinant DNA içeren çözelti ile karıştırılır ve 42 santigrat derecede 10 dakika ısıtılır. Ardından ani bir soğuk şoku uygulanarak tuz çözeltisi DNA’yı yoğunlaştırıp hücre üzerine çöktürür. Sıcak soğuk şokuyla bakterinin hücre zarında delikler genişler ve böylece rekombinant DNA bakteri hücresi içine girmiş olur.

2-) Mikroenjeksiyon Yöntemi

İstenilen özelliğe sahip hücrenin DNA’sı çok ince bir enjektörle vakumlanarak çıkarılır. Ardından DNA’sı çıkarılan yumurta hücresine istenilen özellikte DNA mikroenjeksiyonla aktarılır. Örneğin bu yöntemle kültür ırkları denilen transgenik hayvanlar üretilmektedir.

3-) Elektroporeasyon Yöntemi

Elektroporeasyon yönteminde isminden de anlaşılacağı gibi hücreye kısa süreli elektrik akımı verilir ve böylece hücre zarında geçici delikler oluşturulur. Ortamda bulunan DNA’lar bu deliklerden hücreye girer.

4-) Biyolistik Yöntem

Biyolistik yöntem, hücrelerin veya dokuların üzerine DNA kaplı parçacıklar içeren ve çok yüksek hıza ulaşabilen bir mermi ile ateş edilmesine ilkesine dayanan bir yöntemdir.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir