Göç Çeşitleri ve Nedenleri Nelerdir?

Herkese iyi günler dileriz. Bu yazımızda sizlere göç çeşitlerini ve nedenlerini paylaşacağız. Şimdiden iyi çalışmalar iyi dersler dileriz.

Ülkemizde genelde iç göçün yönü doğudan batıya, iç kesimlerden kıyı kesimlerine doğru olmaktadır. Göçler, oluşum nedenlerine göre, süresine göre, mesafesine göre ve yapıldığı yerin özelliğine göre 4 ana başlıkta incelenir. Şimdi sizlere tüm göç çeşitlerini ve bu göçlerin nedenlerini ayrıca bu göçlere örnekler nelerdir onları aşağıda paylaşalım.

Göç Çeşitleri ve Nedenleri

1-) Oluşum Nedenlerine Göre Göçler

Oluşum nedenlerine göre göçler gönüllü ve zorunlu göç olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Gönüllü Göç: İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri ile terk etmeleridir. Gönüllü göçlerin nedenlerine eğitim, iş, sağlık olanakları vb. şeklinde örneklendirilebilir.
  • Zorunlu Göç: İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir. Mülteci göçleri buna örnektir. Savaş, terör, doğal afet, mülteci gibi olaylar zorunlu göçe neden olan faktörlerdir. Örneğin Suriye’deki olaylardan ötürü ülkemize yapılan göçler zorunlu göç olarak adlandırılır.

2-) Süresine Göre Göçler

Süresine göre göçler sürekli göç ve geçici göç olmak üzere 2 kısma ayrılır.

  • Sürekli Göç: İnsanların çeşitli nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir. Eğitim, iş ve sağlık olanakları sürekli göçe neden olan faktörlere örnek verilebilir.
  • Geçici Göç: İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmeleridir. Bu göç türü mevsimlik göç olarak da adlandırılır. Dinlenme ihtiyacı, otlak bulma, tarım işçiliği vb. faktörler geçici göçlere neden olabilmektedir.

3-) Mesafesine Göre Göçler

Mesafesine göre göçler iç ve dış göç olmak üzere ikiye ayrılır.

  • İç Göç: Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir. Eğitim, iş ve sağlık imkanları iç göçe neden olan faktörlerdendir. Örneğin Düzce’den Sivas’a yapılan göç iç göçtür.
  • Dış Göç: Ülke sınırları dışına doğru gerçekleşen göçlerdir. Burada da aynı şekilde eğitim ve iş olanakları dış göçlere neden olabilmektedir. Mesela Türkiye’den Almanya’ya yapılan göç dış göç olarak adlandırılır.

4-) Yapıldığı Yerin Özelliğine Göre Göçler

Yapıldığı yerin özelliklerine göre göçler kırdan kente, kentten kıra, kırdan kıra ve kentten kente olmak üzere 4’e ayrılır.

  • Kırdan Kente: Kırlardan kente yani kalabalık yerleşim yerlerine yapılan göçlerdir. Bu göçlerin olmasının en büyük nedenlerinden bazıları şehirlerin çekiciliği, eğitim, iş, sağlık olanaklarıdır.
  • Kentten Kıra: Kentten kırsal alanlara yapılan göçlerdir.
  • Kırdan Kıra: Kırsal alanlardan yine başka bir kırsal bölgeye olan göçlerdir.
  • Kentten Kente: Kentten kente yapılan göçlerdir. Mesela İstanbul’dan İzmir’e yapılan bir göç buna örnek verilebilir. Burada da aynı şekilde eğitim, iş, sağlık olanakları bu göçlerin yapılma nedenlerindendir.

NOT = Bu bilgilere ek olarak eğitim görmüş ve yetenekli kişilerin çalışma veya fırsat azlığı gibi sebepler yüzünden kendi bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye yerleşmesine beyin göçü denir. Türkiye günümüzde beyin göçü veren değil beyin göçü alan bir ülke konumuna gelmek için bazı çalışmalar yapmaktadır.

Bu dersimizde göç çeşitlerini, nedenlerini ve bu göçlere örnekler nelerdir onları paylaştık. Faydalı olması dileğiyle. Yorumlarınızı bekliyoruz teşekkürler…

Kaynak = MEB

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir