İş Sağlığı ve Güvenliği İle Alakalı 10 Soru ve Cevap

Sizler için derlediğimiz iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı 10 soru ve cevaplara aşağıdan ulaşabilirsiniz.Herkese iyi çalışmalar dileriz.Sorular test şeklinde oldukları için cevapları kırmızı koyu renkle belirttik.

Soru 1-)“İş sağlığı ve güvenliği, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan, sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen …..” boşluğa aşağıda verilen cümlelerden hangisi gelmelidir?

A) çok yönlü çalışmalardır.
B) sistemli ve tutarlı çalışmalardır.
C) sistemli ve bilimsel çalışmalardır.
D) çok kapsamlı çalışmalardır.

Soru 2-)İş kazalarının ” Kötü bir şöhret, Üretimde azalma, Kalite kayıpları , Üretim maliyetlerinin artması, Hukuksal yaptırımlar vb ” şeklinde verilen zararları aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

A)Toplumsal
B) İşveren
C) Kişisel
D) Ekonomik

Soru 3-)İş kazalarının sebepleri …… güvensiz davranışlar ve ….. güvensiz şartlardır.” boşluğa sırasıyla aşağıda verilen yüzdelik değerlerden hangisi gelmelidir?

a) %88-%10
b) %85-%10
c) %88-%5
d) %85-%5

Soru 4-)Kapalı ortamlarda çalışmalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ortamda oksijen azlığı veya yokluğundan kuşkulanıldığı durumlarda çalışma süresince içeriye oksijen pompalanmalıdır.
B) Parlayıcı, patlayıcı ve zararlı kimyasal maddelerin kapalı ortamdaki varlığı ve miktarı sürekli olarak yetkililerce ölçülüp denetlenmelidir.
C) Kapalı ortamın havası, ortamın farklı seviyelerdeki ölçümü yapılarak belirlenmelidir.
D) Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalı ve dışarıda en az bir kişiden yardım alınmalıdır.

Soru 5-)“Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya……………………. ve insanın bedence ve ruhça iyilik haline …………… denir.” Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir ?

A) Şansızlık – Sağlık
B) Aksilik – İyilik
C) Felaket – Mutluluk
D) Kaza – Sağlık

Soru 6-)5510 sayılı SSK kanunun 13. Maddesine göre aşağıdaki durumlardan hangisi iş kazası sayılmaz ?

A) İşyerine işçileri taşıyan servis aracının geçirdiği trafik kazası
B) Görevli olarak kendi aracı ile işyerine malzeme almaya giden işçinin geçirdiği trafik kazası
C) Toplu taşıma ile evine dönen işçinin geçirdiği trafik kazası
D) İşçiye tahsis edilmiş otomobil ile hammadde almaya gidilen taşıtın karıştığı kaza

Soru 7-)Günümüzde çalışma hayatını düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) 931 sayılı İş Kanunu
B) 1475 sayılı İş Kanunu
C) 6331 sayılı İş Kanunu
D) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Soru 😎6331 sayılı yasa uyarınca en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli çalışma yapan sanayi grubuna dâhil işyerlerinde iş güvenliği ile ilgili olarak alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi doğru değildir?

A) İşyerinde en az bir işyeri hekimi istihdam edilmesi zorunludur.
B) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması zorunludur.
C) İşyerinde çalışanlara muntazam olarak her yıl İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kuralları hususunda eğitim verilmesi zorunludur.
D) İşyerinde en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi zorunludur.

Soru 9-)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçiye tanınan haklar ile ilgili yanlış ifade hangisidir?

A) İşyerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini isteyen işçi bu talebini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapmak zorundadır.
B) Bu durumda işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
C) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun işçinin talebi yönünde karar vermesi hâlinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
D) İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.

Soru 10-)Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında uygulanan standarttır?

A) OHSAS 18001
B) OHSAS 18002
C) OHSAS 18003
D) OHSAS 18004

Herkese iyi çalışmalar ve iyi dersler dileriz…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir