İslam Dini Mezhepler Haritası ve Dünya Üzerindeki Dağılımları

Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu yazımızda sizlere mezheplerin dünya üzerindeki haritadaki dağılımlarını yazacağız.

Dinimizde 4 hak mezhep vardır. Bunlar Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi‘dir. Bu mezheplerdeki müslümanlara dünyanın 4 bir tarafında da rastlanabilir. Örneğin Türkiye’de hanefi mezhebi daha çok yaygındır. Fakat Afrika’nın çoğu bölümünde hanbeli mezhebi yaygındır. Bu şekilde mezhepler dünyanın 4 bir tarafında farklı bölgelerde yer almaktadır.

Yapılan araştırmaya göre Müslüman Türklerin çoğu Hanefi mezhebine mensuptur.

Kaynak: http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/2fb1cb1bf3e1068.pdf?sid=fa4ee1a076a4b2c85fcb4683060abb69

Yukarıda gördüğünüz tabloda Müslüman Türk devletlerinin nüfusa göre mezhepleri nelerdir onlar araştırılmış. Gördüğünüz gibi büyük bir nüfus Sünni-Hanefi mezhebindendir. Türklere göre mezhep oranları bu şekildedir. Peki dünya çapındaki diğer 4 mezhebin haritadaki dağılımları nasıldır şimdi ona bakalım.

Mezheplerin Dünya Haritası Üzerindeki Dağılımları

Aşağıdaki haritada mezheplerin dağılışları yer almaktadır. Açık yeşil renkli yerler Hanefi mezhebinin ağırlıklı olduğu bölgelerdir. Koyu yeşil olan yerler Hanbeli mezhebinin olduğu bölgelerdir. Açık mavi olan yerler Maliki ve Koyu mavi olan yerler ise Şafi mezhebinin yoğun olduğu bölgelerdir. Ayrıca şiaların yani şiilerin yoğun olduğu yerler de sarı ve kahverengi renkleriyle belirtilmiştir. Ek olarak bir çok kaynağa göre Caferilik ve Şiilik hak mezhep olarak geçmemektedir.

Mezhepler haritası | Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Madhhab_Map3.png
Mezhepler haritası | Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Madhhab_Map3.png

Mezheplerin harita üzerindeki dağılımları bu şekildedir. Haritaya göz attığımızda Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Mısır vb. çoğu ülkenin Hanefi mezhebinden olduğunu görürüz. Afrika’nın çoğu kısmı Maliki mezhebindendir. Ayrıca Endonezya ve Doğu Afrika ülkelerinin de Şafi mezhebinden olduğunu görürüz. Ek olarak ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde Şafi mezhebi yoğunluktadır. Elbette İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde de Şafi mezhepleri var fakat buralarda genel olarak Hanefi yaygındır.

Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre müslümanların %85’i Sünni iken kalan %15’i ise Şia (Şii) ‘dan olduğu söylenilmektedir. Şimdi 4 hak mezhepe göre hangi ülke hangi mezhebe aittir onun isimlerini kısaca sizlere iletelim.

Hanefi Mezhebinden Olan Bazı Ülkeler:

Hanefi mezhebi dünyada en yaygın bulunan mezheptir. Kurucusu İmam Ebu Hanife‘dir. Şimdi Hanefiliğin yaygın olduğu ülkelerin isimlerini aktaralım.

 • Türkiye
 • Suriye
 • Irak
 • Pakistan
 • Türkmenistan
 • Özbekistan
 • Tacikistan
 • Kırgızistan
 • Kazakistan
 • Afganistan
 • Çin’in Sincan Uygur Eyaleti
 • Kafkaslar
 • Balkanlar

Hanbeli Mezhebinden Olan Bazı Ülkeler:

Bir diğer hak mezhep Hanbeliliktir. Kurucusu İmam-ı Hanbeli (Ahmed bin Hanbel) ‘dir. Şimdi Hanbelilik en çok hangi ülkelerde yaygın ona bakalım.

 • Irak
 • Kuveyt
 • Bahreyn
 • Suudi Arabistan

Maliki Mezhebinden Olan Bazı Ülkeler:

Maliki mezhebi daha çok Afrika kıtasında yaygındır. Kurucusu İmam-ı Malik‘tir.

 • Fas
 • Cezayir
 • Tunus
 • Sudan
 • Ve diğer bir çok Afrika ülkeleri

Şafi Mezhebinden Olan Bazı Ülkeler:

Aynı şekilde Şafi’lik de hak mezheplerden birisidir. Kurucusu İmam-ı Şafiî‘dir. Şimdi Şafii’liğin yaygın bulunduğu ülkelere göz atalım.

 • Malezya
 • Endonezya
 • Yemen
 • Doğu Afrika

4 hak mezhep ve yaygın olduğu ülkeler bu şekildedir. Verilere tekrardan göz attığımızda dünya genelinde en çok Hanefi mezhebi mevcuttur diyebiliriz. Hanefilerin büyük bir kısmını ise Müslüman Türkler oluşturmaktadır. Tabii toprak bakımından bunu söyleyebiliriz. Yoksa nüfus bakımından Şafi’ler daha fazladır desek yanlış olmaz. Çünkü Endonezya’nın büyük bir kısmı Şafi mezhebindendir. Endonezya’nın nüfusu ise 264 milyondur. Bu bakımdan Şafi’lerin sayısı da oldukça fazladır diyebiliriz. Buna ek olarak Hindistan’ın nüfusunun yaklaşık %20’si müslümandır ve çoğu Şafi’dir (bazı kaynaklar Hanefi’nin yaygın olduğunu söylüyor).

Son olarak hak mezhepten olduktan sonra bu oranların ve sayıların bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçta tüm hak mezhepler Ehli Sünnet camiası altındadır. Allah (c.c.) hak mezhepten (Ehli Sünnet) olanların sayısını arttırsın inşallah. Amin.

Kaynaklar :

http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/2fb1cb1bf3e1068.pdf?sid=fa4ee1a076a4b2c85fcb4683060abb69
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_mezhepleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Madhhab_Map3.png

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir