İspanyolca 1’den 100’e Kadar Sayıların Yazılışı

Herkese iyi günler dileriz.Bu yazımızda sizlere 1’den 100’e kadar olan sayıların İspanyolca’larını paylaşacağız.Umarız faydalı olur.Herkese şimdiden iyi çalışmalar iyi ezberlemeler dileriz.

Daha önceleri İngilizce,Arapça ve diğer dillerdeki sayıların okunuşlarını paylaşmıştık.Şimdi ise 1 ile 100 arasındaki sayıların İspanyolcalarını yazıyoruz.Yazılışlar aşağıdaki listedeki en sağdaki gibidir.

İspanyolca 1’den 100’e Kadar Olan Sayılar

0 ==> Sıfır ==> Cero
1 ==> Bir ==> Uno
2 ==> İki ==> Dos
3 ==> Üç ==> Tres
4 ==> Dört ==> Cuatro
5 ==> Beş ==> Cinco
6 ==> Altı ==> Seis
7 ==> Yedi ==> Siete
8 ==> Sekiz ==> Ocho
9 ==> Dokuz ==> Nueve
10 ==> On ==> Diez
11 ==> On bir ==> Once
12 ==> On iki ==> Doce
13 ==> On üç ==> Trece
14 ==> On dört ==> Catorce
15 ==> On beş ==> Quince
16 ==> On altı ==> Dieciséis
17 ==> On yedi ==> Diecisiete
18 ==> On sekiz ==> Dieciocho
19 ==> On dokuz ==> Diecinueve
20 ==> Yirmi ==> Veinte
21 ==> Yirmi bir ==> Veinte uno
22 ==> Yirmi iki ==> Veintidós
23 ==> Yirmi üç ==> Veintitrés
24 ==> Yirmi dört ==> Veinticuatro
25 ==> Yirmi beş ==> Veinticinco
26 ==> Yirmi altı ==> Veintiséis
27 ==> Yirmi yedi ==> Veintisiete
28 ==> Yirmi sekiz ==> Veintiocho
29 ==> Yirmi dokuz ==> Veintinueve
30 ==> Otuz ==> Treinta
31 ==> Otuz bir ==> Treinta y uno
32 ==> Otuz iki ==> Treinta y dos
33 ==> Otuz üç ==> Treinta y tres
34 ==> Otuz dört ==> Treinta y cuatro
35 ==> Otuz beş ==> Treinta y cinco
36 ==> Otuz altı ==> Treinta y seis
37 ==> Otuz yedi ==> Treinta y siete
38 ==> Otuz sekiz ==> Treinta y ocho
39 ==> Otuz dokuz ==> Treinta y nueve
40 ==> Kırk ==> Cuarenta
41 ==> Kırk bir ==> Cuarenta y uno
42 ==> Kırk iki ==> Cuarenta y dos
43 ==> Kırk üç ==> Cuarenta y tres
44 ==> Kırk dört ==> Cuarenta y cuatro
45 ==> Kırk beş ==> Cuarenta y cinco
46 ==> Kırk altı ==> Cuarenta y seis
47 ==> Kırk yedi ==> Cuarenta y siete
48 ==> Kırk sekiz ==> Cuarenta y ocho
49 ==> Kırk dokuz ==> Cuarenta y nueve
50 ==> Elli ==> Cincuenta
51 ==> Elli bir ==> Cincuenta y uno
52 ==> Elli iki ==> Cincuenta y dos
53 ==> Elli üç ==> Cincuenta y tres
54 ==> Elli dört ==> Cincuenta y cuatro
55 ==> Elli beş ==> Cincuenta y cinco
56 ==> Elli altı ==> Cincuenta y seis
57 ==> Elli yedi ==> Cincuenta y siete
58 ==> Elli sekiz ==> Cincuenta y ocho
59 ==> Elli dokuz ==> Cincuenta y nueve
60 ==> Altmış ==> Sesenta
61 ==> Altmış bir ==> Sesenta y uno
62 ==> Altmış iki ==> Sesenta y dos
63 ==> Altmış üç ==> Sesenta y tres
64 ==> Altmış dört ==> Sesenta y cuatro
65 ==> Altmış beş ==> Sesenta y cinco
66 ==> Altmış altı ==> Sesenta y seis
67 ==> Altmış yedi ==> Sesenta y siete
68 ==> Altmış sekiz ==> Sesenta y ocho
69 ==> Altmış dokuz ==> Sesenta y nueve
70 ==> Yetmiş ==> Setenta
71 ==> Yetmiş bir ==> Setenta y uno
72 ==> Yetmiş iki ==> Setenta y dos
73 ==> Yetmiş üç ==> Setenta y tres
74 ==> Yetmiş dört ==> Setenta y cuatro
75 ==> Yetmiş beş ==> Setenta y cinco
76 ==> Yetmiş altı ==> Setenta y seis
77 ==> Yetmiş yedi ==> Setenta y siete
78 ==> Yetmiş sekiz ==> Setenta y ocho
79 ==> Yetmiş dokuz ==> Setenta y nueve
80 ==> Seksen ==> Ochenta
81 ==> Seksen bir ==> Ochenta y uno
82 ==> Seksen iki ==> Ochenta y dos
83 ==> Seksen üç ==> Ochenta y tres
84 ==> Seksen dört ==> Ochenta y cuatro
85 ==> Seksen beş ==> Ochenta y cinco
86 ==> Seksen altı ==> Ochenta y seis
87 ==> Seksen yedi ==> Ochenta y siete
88 ==> Seksen sekiz ==> Ochenta y ocho
89 ==> Seksen dokuz ==> Ochenta y nueve
90 ==> Doksan ==> Noventa
91 ==> Doksan bir ==> Noventa y uno
92 ==> Doksan iki ==> Noventa y dos
93 ==> Doksan üç ==> Noventa y tres
94 ==> Doksandört ==> Noventa y cuatro
95 ==> Doksan beş ==> Noventa y cinco
96 ==> Doksan altı ==> Noventa y seis
97 ==> Doksan yedi ==> Noventa y siete
98 ==> Doksan sekiz ==> Noventa y ocho
99 ==> Doksan dokuz ==> Noventa y nueve
100 ==> Yüz ==> Cien

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir