Klasisizm Nedir? Klasisizm Akımının Özellikleri ve Başlıca Temsilcileri

Başlıklar

Klasisizm Edebi Akımı Tanımı ve Özellikleri

Klasisizm, 16. yüzyılın (XVI. yüzyıl) sonlarına doğru Fransa’da monarşinin güçlenmesiyle ortaya çıkmış olan bir edebi akımdır.

Eski Yunan (Antik Yunan) ve Latin edebiyatlarını örnek alan klasisizm edebi akımında sanattaki kural ve ilkelere sıkı sıkıya bağlılık esas alınmıştır. Bu akımda akla, sağduyuya ve ahlak ilkelerine büyük önem verilmektedir. Bu akımda kişisel duygu ve eğilimler değil, insanın değişmeyen özellikleri yansıtılmaktadır. Konular tarihten ve mitolojiden alınır. Kahramanlar soylulardan seçilir. Dil ve anlatımda mükemmellik amaçlanır, açıklık, yalınlık ve duruluk önemsenir. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Sanatçı eserde kişiliğini gizler. Klasisizm akımında en çok tiyatro (trajedi ve komedi), şiir ve fabl türlerinde eserler verilmiştir.

Şimdi klasisizm edebi akımının başlıca temsilcileri kimlerdir onları yazalım.

Klasisizm Akımının Başlıca Temsilcileri

Fransız edebiyatından temsilcileri;

  • Bouileau
  • Corneille
  • Racine
  • Moliere
  • La Fontaine
  • Fenelon
  • Madam de la Fayette

Gibi isimler bu akımın başlıca temsilcilerindendir. Ayrıca Türk edebiyatından klasisizmden etkilenmiş sanatçılar da mevcuttur. Bunların isimleri ise aşağıdaki gibidir;

  • Şinasi
  • Ahmet Vefik Paşa

Klasisizm Özelliklerini Yansıtan Örnek Bir Metin

Hiç şüphe etmem, madam, kocanızdır mutlaka,
Bu mucizeyi yapan Hektor’dur ruhunuzda,
İster ki, varlığıyla Troya tekrar doğrulsun,
Size saklattığı bu uğurlu çocuğunun.
Pirüs onu vadetti size, duydunuz demin,
Madam, bir tek kelime beklerdi vermek için.

Bu metin Fransız edebiyatçılarından Jean Racine’ye ait klasisizm özelliklerini taşıyan Andromak adlı trajedisinden bir alıntıdır.

Kaynak = MEB

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir