Korkulan Şeylerden Muhafaza Olmak İçin Okunacak Bir Dua

Herkese hayırlı günler dileriz. Bu yazımızda sizlere korkulan şeylerden muhafaza olmak için okunacak bir duanın Arapçasını ve Türkçe mealini paylaşacağız.

Hazarde ve seferde (korkulan) her şey için (meşayih tarafından) tecrüve edilmiş (ve doğru bulunmuş) olan şeylerden biri de korkan kişinin şu duayı okunmasıdır.

Duanın Arapçası:

Duanın Türkçe Meali:

“Canımı, malımı ve Allah’a ait üzerimde bulunan bütün nimetleri Allah’ın ulaşılması kastedilemeyen korusuna, Allah’ın bozulamayan emanına, Allah’ın ulaşılamayan korumasına, Allah’ın o yırtılmaz perdesine, Allah’ın engelleyici ordusuna ve Allah’ın zayi olmayan emanetleri içerisine yerleştirdim. Allah’ın (muhafaza) sahası korunmuştur, Allah’a sarılan muhafaza olunmuştur, Allah’ın azameti daima pek yüce olmuştur, hiçbir mekan Allah-u Te’ala’nın gözetiminden boş kalamaz.

Bana bakan her göz Allah’ın izniyle zelil olmuştur. Allah-u Te’ala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler Allah’a aittir. Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür. O çok yüce ve pek büyük olan Allah’ın yardımı olmadan kimsede güç ve kuvvet yoktur. Allah’ın nuru parlamıştır, Allah’ın emri açığa çıkmıştır, Allah’ın hükmü geçerli olmuştur, Allah’ın izzeti sabit olmuştur.’La havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim(zikri)’ ile bela ve düşmanlar kovulmuştur. ‘Muhakkak ki onlara karşı Allah sana kafi gelecektir. Ziyade işiten de hakkıyla bilen de ancak O’dur.’ (el-Bakara Suresi:137’den) (ayet-i kerimesi benim virdim olmuştur.)

(Her şey için) Allah bana yeterlidir ve O ne güzel Vekil’dir. Her şeye karşı Allah bana yeter. Allah her şeyi mağlub eder, hiçbir şey Allah’ın emrine karşı duramaz. Allah Kahir’dir, Allah Ğalib’tir, Allah her inatçı zorbayı alçak edicidir. Allah nasıl olursa olsun hakka yardım edicidir. Güç, kuvvet ve saltanat ancak O’na aittir. ‘O(nları helak eden azap), tek bir naradan başka bir şey olmamıştır. Birdenbire onlar (Cibril (Aleyhisselam)ın sesinin şiddetiyle ödleri kopmuş ve) ateşi sönmüş (ölü) kimselerdir.’ (Yasin Suresi:29) (ayet-i kerimesi ile düşmanlarımı kahrettim.)”

Korkulan şeylerden korunmak için okunacak duanın Türkçe meali de bu şekildedir. Şimdi korkulan şeylerden muhafaza olmak için sabah namazının sünnetinde hangi sureler okunmalıdır onu paylaşalım.

Korkulan Şeylerden Muhafaza Olmak İçin Sabah Namazının Sünnetinde Okunacak Sureler:

Sabah namazının sünnetinde okunmasına devam edilerek düşmanları defetmek için (Allah dostları tarafından) tecrübe edilen şeylerden biri de (sabah namazının sünnetinin) birinci rekatında Fatiha ve Elem Neşrah, ikinci rekatta ise Fatiha ve Fil surelerini okumaktır.

Zira kim böyle yaparsa, hiçbir düşmanın eli ve emeli o kişiye erişemez. İmam-ı Ğazali (Radıyallahu Anh): “Bu husus tecrübe edilmiş ve doğru bulunmuştur. Bunda hiçbir şüphe yoktur.” demiştir.

Dua ve meal lalegül dergisinden alınmıştır. Diğer kaynakları da aşağıya ekledik. Allah herkesin dualarını kabul eylesin. Amin.

Kaynak = Lalegül Dergisi / Cübbeli Ahmet Hoca / (es-Senusi, el-Mücerrebat, sh:13-15, -Mücerrebatu Diyerbi hamişinde-; Diğer kaynaklar için bakınız: ed-Diyerbi, el-Mücerrebat, sh:78-79) / (es-Senusi, el-Mücerrebat, sh:15, -Mücerrebatu Diyerbi hamişinde-; Diğer kaynaklar için bakınız: es-Safuri, Nüzhetü’l-mecalis, 2/52; Ali el-Üchuri, Risale fi fazli ‘Aşura, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, rakam:3981, verak:53-54)

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir