Kur’an-ı Kerim’de Geçen Secde Ayetleri

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Kur’an-ı Kerim’de geçen secde ayetlerinden bahsedeceğim.Kuran’da toplam 14 tane secde ayeti bulunmaktadır.Ayetlerin Arapçalarını ve Türkçe meallerini aşağıda Kuran’daki sırasına göre açıklayalım;

1=Araf Suresi 206. Ayet:

secde 1

Meali:“Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler.”

2=Rad Suresi 15. Ayet:

secde 2

Meali=“Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah’a secde ederler.”

3=Nahl Suresi 49. Ayet:

secde 3

Meali=“Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.”

4=İsra Suresi 107. Ayet:

secde 4

Meali=“De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.”

5=Meryem Suresi 58. Ayet:

SECDE 5

Meali=“Onlara, çok merhametli olan Allah’ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.”

6=Hac Suresi 18. Ayet:

secde 6

Meali=“Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyor”

7=Furkan Suresi 60. Ayet:

secde 7

Meali=“Onlara: Rahmân’a secde edin! denildiği zaman: “Rahmân da  neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.”

8=Neml Suresi 25. Ayet:

secde 8

Meali=“(Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah’a secde etmesinler.”

9=Secde Suresi 15. Ayet:

SECDE 9

Meali=“Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt  verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.”

10=Sad Suresi 24. Ayet:

secde 10

Meali=“Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah’a yöneldi.”

11=Fussilet Suresi 37-38. Ayetler:

secde 11

Meali=“Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin!”

Önemli Not=İmam Şafiî’ye göre, secde 37. âyetde yapılır. Fakat Imam Azam Ebu Hanife Hazretlerine göre 38. ayet de yapılmalıdır. Çünkü söz orada tamam oluyor. Ibnü Abbas, Ibnü Ömer, Ebu Vâil ve Bekir b. Abdullah da bu kanaate varmışlardır. Mesruk, Sülemî, Nehaî, Ebu Salih ve İbnü Sîrîn’den de böyle naklolunmuştur.

12=Necm Suresi 62. Ayet:

SECDE 12

Meali=“Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin!”

13=İnşikak Suresi 21. Ayet:

secde 13

Meali=“Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.”

14=Alak Suresi 19. Ayet:

secde 14

Meali=“Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş.”

NOT = Değerli arkadaşlar secde ayetlerinin Arapça halini okursanız secde yapmak gerekmektedir. Bu yüzden Arapça’sını okuyanların üzerine secde vacip olduğundan lütfen secde yapmayı unutmasınlar. Teşekkürler.

Kaynak=Kur’an-ı Kerim

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir