Mahmud Efendi Hazretleri’nin Çok Kıymetli Sözleri

==>Üniversite okudun, oldun müdür, oldun fabrikatör. Ağzından bir şey çıktı, kadına kızdın, dedin ki sinirlenerek “Seni sevmiyorum. Ananın evine defol git.” Bu sözden ne lazım geldi ? Birine kızdın, adamın imanına sövdün. Hadi bakalım sen müdürsün, söylesene ne lazım geldi bundan ?

“Eee hocaya sorarız” dersin, demek ki hoca lazım, mühendis mühendislikten mesul, doktor doktorluktan mesul ama hoca her meslek sahibinin mesulüdür.

==>Aman paraları iyi yerlere harcayalım. Bir takım talebeler hoca oluyor, geçim derdinden sebep gidiyor bir mağazada tezgahtar oluyor. Evvela vazife kime düşer, evvela vazife hocalara düşer. Hocalara zengin olmak şeref değildir, ilim, amel, ihlas şereftir onlara. Ondan sonra zenginlere düşer, zenginlerin süsü zenginlikleridir.

==>Hocalar daima şalvarlı, sarıklı, sakallı, camide ön safta, ayarlı bir saat gibi olmalı, ayarı bozulan biri geldi mi onu düzeltmeli.

==>İmâm-ı Âzam Efendimiz rahmet-i ilahiyeye kavuşuyorken öldüğünden haberi yok. Bir de bakıyor ki Rasûlüllâh’ın meclisinde bulunuyor, yine anlayamıyor öldüğünü. “Nedir bu, rüya mı görüyorum?” diyor.

Sonra kalkıp abdest almaya yeltenince Efendimiz “Ya İmam! Nereye gidiyorsun?” buyurdu. O da “Abdest almaya gidiyorum, namaz vakti geçiyor” deyince Rasûlüllâh “Ya İmam! Burası âhiret, burada namaz yok” buyurdu.

O zaman anladı öldüğünü. İşte böyle adamların sünnetlerine uymamızı istiyor Mevlâ: “İyi adamlara uyun” buyuruyor Mevlâ. “Kötülere uymayın, sevmediğim adamlara uymayın, sevdiklerime uyun, sevdiklerimle beraber olun. İşte o zaman sizi severim” buyuruyor.

==>İlme kıymet verelim. Rızık düşünmeyelim. Bir bakarsınızki Allâh Kur’ân-ı Kerîm’e çalışanları maaşa bağlar, diğerleri açıkta kalır. Yakında hocalar antika olacaklar, çok kıymetli olacaklar.

==>Rasûlüllâh manada Sultan Selim’e: “Bizim tarafa gel” dedi. Biz de şimdi pasaportla gidiyoruz. Bugün aynı durumun olmaması, hep ulemânın ve hocaların fesatlığından.

==>(Hocalar!) Siz o kadar büyük insansınız ki devlet başkanı sizin talebenizdir. Nasıl ki Fatih Sultan Hazretleri Molla Hüsrev’in talebesiydi, işte öyle.

==>Bugün Türkiye’nin en çok muhtaç olduğu şey fıkıh âlimidir.

==>Hanif; “Bütün bâtıl dinlerden kendini toparlayıp hak dine yönelici” demek. Ayaklarını öpeyim müfessirlerin, ne büyük adamlar! Onlar olmasaydı bunları bilemezdik.

==>Ebû Hureyre’in rivayet ettiği hadîs-i şerifleri inkâr edenler var. Şimdiye kadar gelen insanlar onu beğendiler, şimdikiler beğenmiyorlar. Bir beyitte şöyle denilir:

                     “Ârifin kadrin yine ol ârif olanlar bilir,

                   Ehl-i ilmin rütbesini bilmez ehl-i inhitât.”

Yani ârif kimselerin kıymetini yine ârif olan kimseler bilir. İlim ehlinin rütbesini düşük, aşağı kimseler bilmez. Cahil olanlar ilim ehlinin rütbesini bilmez, lakin kendilerini en büyük âlim zannederler.

==>Fenafillâh olan bir kimsenin bir saniyesi bizim gibi insanların yüz bin senesinden daha hayırlıdır.

==>Ölüm iki türlüdür; biri fenafillâh, diğeri teklif âleminden ayrılmak. İkincisiyle uyanmakta fayda yok.

==>Sen istikbali ne düşünüyorsun?! Sen istikamet üzere ol, Mevlâ senin rızkını verir.

==>En çok Mevlâ’yı bilmeye çalışacağız sonra ibadet edeceğiz.

==>Dünyada Allâh-u Teâlâ’ya hizmet edelim. O’nunla olalımi O bizimle oluyor da biz niye O’nunla olmayalım?!

==>Allâh-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’nden başka tevbeyi kabul edecek var mıdır?! Günahları affedecek var mıdır?! Cennete koyacak var mıdır?!

Cehennemden çıkaracak var mıdır?! Rızıklandıracak var mıdır?! Hepsi O’nun elinde(tasarrufunda).

==>Her ne şey ki bilinir, her ne şey ki görülür, her ne şey ki işitilir, işte Mevlâ bunların gayrısıdır. Bütün tarikatları bitiren ve hepsinde şeyh olan İmâm-ı Rabbânî: “Ben Nakşibend Hazretleri’ne bu sözünden dolayı mürid oldum” buyururdu.

==>İstersen Buhâra’da ol, istersen Medîne’de. Mevlâ’nın seninle olmasından daha büyük saadet ne olabilir?!

==>Mevlâ Teâlâ bize muhtaç olmadığı halde bizimle oluyor fakat biz muhtaç olduğumuz halde O’nunla olmuyoruz.

==>Rabbimiz’i o kadar seveceğiz ki o sevgi vasıtasıyla hep O’nunla olacağız. Bizim kalbimiz yer ve gökle, dünya ve âhiretle olmayacak. Bunları yaratan Allâh ile olacak.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir