Nihad Sami Banarlı – Türkçe’nin Sırları Kitap Özeti

Kitabın Adı : Türkçe’nin Sırları
Yazarı : Nihat Sami Banarlı

Kitabın Konusu

Nihat Sami Banarlı Türkçe’nin sırları kitabında oldukça çarpıcı bir ön sözle Osmanlının yıkılışını anlatmıştır. Milliyetçilik akımının Fransız ihtilalinden sonra yayılmasıyla Osmanlı’yı bu durumun böldüğünü belirtmiştir. Her yönden iç ve dış tehditler ile uğraşmak zorunda kalan Osmanlı’nın zor zamanlarını anlatmıştır. Bu tarz durumlardan en çok etkilenenin dil ve dil olgusu olduğunu belirtmiştir. Sözler değiştirilip kelimeler zevksiz ve ahenk olmadan anlaşılmaz birer sözcükler olarak dilde icat edilmiştir.Arapça kelimeler, Dil inkılabına kadar kullanıldığından bahsedilmiştir. Türk insanın yapması gerekenler Türkçe’nin güzellikleri anlatılmıştır. Türk dilinin gelişmesine Mustafa Kemal Atatürk’ün katkılarından bahsedilmiş.

Kitabın Özeti

Kelimelerin İzdivacı;

İki kelimenin birleşmesiyle oluşacak kelimelerin yazar, Türk halkının seçtiğini ve yolda olması gerektiğini bilir. Bu kelimelerle ilgili örnekler sunulmuştur.

Gönül Sözüne Dair;

Türk halkı eskiyen kelimelerin yerine güzel kelimeler koymuştur. Ancak eski kelimelerin güzel olanları da atılmamış günümüze kadar yaşatılmıştır. Ayrıca güzel kelimeler bulmak için de çalışmalar yapılmıştır. Bu kısımda ayrıca gönül kelimesinin gelişiminden de bahsedilir.

Güzel Evin Hikayesi;

Ev kelimesinin çağrıştırdığı ifadeyle makale başlar. göçebelikten yerleşik hayata geçilene kadar Türklerin o dönemdeki hayatlarından bahsedilmiştir. Diğer dillerdeki ifadelerden farklı olarak ev kelimesinin incelemesi sunulur.

Köşe;

Bu kelimenin nereden geldiğinden başlayıp hangi anlamlar içerdiğine kadar süregelen süreci makale de bahseder. Günümüzdeki durumundan ziyade ‘’Köşe’’ ile ilgili deyimler verilip anlamları belirtilmiştir.

Türkçe’nin Gül Bahçeleri;

Gül Bahçeleri diye bahsettiği yazarın buradaki Türk halkının oluşturduğu mecazlar vardır. Örnekler verilerek çeşitli meyve ve çiçek isimleri güzel isimlerle anıldığından bahsedilir.

Fuzuli’nin Duası;

Ne kadar büyük bir şair olduğu ve bu bölümde Fuzuli’nin bazı kimseler tarafından beğenilmemek ya da onun bilinmediğinin bahsini anlatır. Onun bütün eserlerinde Türkçe’nin güzel bir ifade ile yer aldığını söyler.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir