Ramazan Ayında Teravih Namazından Sonra Kılınacak Olan Nafile Namazlar

Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bu yazımızda sizlere Ramazan ayında teravih ve vitir namazından sonra evde kılınacak olan nafile namazlar hangileridir, namazlarda ne okunur onları gün gün paylaşacağız.

Ramazan ayında teravih ve vitir namazından sonra kılınacak çok faziletli ve çok sevap nafile namazlar bulunmaktadır. Toplam 30 nafile namaz vardır, yani 30 geceye ait her gece için nafile namaz mevcuttur. Şimdi sizlere tariflerini paylaşalım. Allah kabul eylesin…

Ramazan’da Teravih ve Vitir Namazından Sonra Kılınacak Çok Faziletli Nafile Namazlar ve Vaad Edilen Sevapları

1. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişiye kılları adedince sevap verilir ve bir o kadar da günahı silinir.

2. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere A’lâ (Sebbihisme Rabbikel-A’la), 1 kere Zilzâl (İzâ zülzileti’l-ardu), 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 4 rekat kılan kişiye bin fakire yemek yedirmiş ve kıyafet giydirmiş kadar sevap verilir.

3. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 5 kere Kevser, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişi hac yapmış ve Haremeyn-i Şerifeyn’de (Harem-i Şerif ve Ravza-i Mutahhara’da) namaz kılmış kadar sevap yazılır

4. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 15 Kevser, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 2 rekat kılan kişi affolunmuş olarak ahirete intikal eder.

5. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 3 kere A ‘lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 8 rekat kılan kişi meleklerin istiğfarına nail olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır.

6. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 15 Kafirun, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 2 rekat kılan kişiye cehennemden âzâd olduğuna dair kudretten beraat yazılır.

7. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 7 kere Kafirun, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişi bin altın sadaka vermiş kadar sevap kazanır.

8. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 12 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişiye namazda okuduğu her bir harfe karşılık bir senelik sevap yazılır.

9. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Âyete’l-Kürsî, 1 kere Kadir, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 8 rekat kılan kişiye ağniyâ-i şâkirin (şükreden zenginler) ve fukara-i sabirin (sabreden fakirler) sevabı verilir.

10. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Kadir, 1 kere Kafirun, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 4 rekat kılan, namazdan sonra da 10 kere istiğfar, 10 kere salat-ü selam, 10 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” okuyan kişiye cennette çeşit çeşit köşkler ihsân olunur.

11. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 7 kere Kadir, 11 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salat-ü selam getiren ve 75 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri okuyan kişinin günahları affedilir ve bin fakiri doyurmuş kadar sevaba nail olur.

12. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 11 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişiye cennette köşkler bina edilir ve mahşere yüzü nurlu gelir.

13. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 11 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 2 rekat kılan kişi yirmi sene oruç tutma sevabına nail olur ve kıyametin dehşetinden emin olur.

14. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 7 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 8 rekat kılan kişinin kıldığı namaz kabrinde ona yoldaş olur ve onun yerine Münker-Nekir meleklerinin sualine cevap verir.

15. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Kâfirûn, 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişinin üzerinde kıl ve hayvan hakkı yoksa bütün günahları affolunarak cennete girişi müyesser olur.

16. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 11 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 2 rekat kılan kişi bin âbid (ibadetli kişi) sevabına nail olup mahşerde hesabı kolay olur.

17. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişinin günahları affolunup dünya fitnelerinden ve kabir azabından emin olur.

18. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 12 rekat kılan kişi, Hakk Te’ala kendisinden razı olduğu halde peygamberlerle beraber haşrolunur.

19. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Kevser, 1 kere Kafirun, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişinin isteği gerçekleşir, gamdan emin olur ve cennete girmesi için beraat yazılır.

20. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişi 2 sene oruç tutmanın sevabıyla bir şehid ecrine nail olur.

21. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 11 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 4 rekat kılan kişiye, ibadeti makbul ve günahı mağfûr (bağışlanmış) halde cennette nurdan bir makam verilir.

22. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere A’lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullâh), 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 2 rekat kılan kişiye kıldığı namazlara karşılık cennette yetmiş tâne şehir ihsan edilir.

23. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere A’lâ (Sebbihisme Rabbike’l-A’lâ), 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 4 rekat kılan kişinin günahı tamamen affolunarak ahiret elemlerinden eman (güvence) bulur.

24. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 6 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullâh), 5 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişiye amel defteri sağ elinden verilir, hesabı kolay olur ve duası kabul olur.

25. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 5 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 8 rekat kılan kişi, günahı affedilip kabir azabı defolunarak selametle Sırat’tan geçirilir.

26. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Zilzâl, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişi bir sene oruç tutmuş sevabına nail olup duası kabul olur.

27. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Kadir, 1 Kâri’a, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 12 rekat kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salat-ü selam getiren ve 75 kere de “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” zikri okuyan kişiye Musa ve Harun (Aleyhimesselam)’ın sevabı verilir ve cennette derecesi yüce olur.

28. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere İnşirah, 5 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 4 rekat kılan kişinin ölümü âsân (kolay) olup kabir azabından emin ve hac sevabına nâil olur.

29. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullâh), 11 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 6 rekat kılan kişiye cennetti âlâda mücevherlerle süslü köşkler ihsan buyrulur.

30. Gece Namazı : 

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 3 kere Âyete’l-Kürsî, 3 kere Zilzal, 25 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 12 rekat kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa orucu kabul edilir ve günahından pak olarak cennete girer.

(Kaynak : Eyyûb ibnü Abdillah, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

(Alıntı Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca / Lalegül Dergisi)

Ramazan ayında her gece teravih ve vitir namazından sonra kılınacak olan nafile namazlar ve faziletleri bu şekildedir. Namazların tarifi ve neler okunacağı Cübbeli Ahmet Hoca’nın Lalegül Dergisi’nden alınmıştır. Buradan Cübbeli Hoca’mıza sonsuz teşekkür ediyoruz, kendisinden Allah razı olsun. Allah (c.c.) yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Amin…

NOT = Namazların kılınacağı tarih içinde bulunduğunuz yıla göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin 2022 yılı için Ramazan’ın 17. gece namazı 17 Nisan Pazar’ı 18 Nisan Pazartesi’ye bağlayan gece kılınacaktır. Sizler de hangi gecenin namazını kılacaksanız ona göre tarihine dikkat etmeniz gerekiyor.

NOT 2 = Eğer içinde bulunduğunuz yıl Ramazan ayı 29 gün sürüyorsa 30. gece namazı kılınmaz.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir