Rapor Nasıl Yazılmalıdır? Proje Raporu Yazım Sırası ve Detayları

Bir icat, tez, buluş veya proje vb. önemli bilgi yazıları, insanlığın hizmetine sunulmak için ayrıntılı biçimde kâğıda aktarılmalıdır. Bilim insanları, birbirlerinin projelerini okuyarak yeni proje için ilham almışlardır. Herkesin daha iyi anlayabilmesi ve bizden sonra o alanda çalışma yapacaklara bir yol gösterici olması açısından bizler de yaptığımız projeleri kâğıda dökmeli, rapor yazmalıyız. Raporun yazılması da en az projenin hazırlanması kadar önemlidir. Proje raporunun yazım basamaklarının neler olduğunu ve her bir basamağın hangi kurallar çerçevesinde yazılması gerektiği aşağıda paylaşalım.

Proje Raporu Yazım Sırası, Basamakları ve Detayları

• Projenin Adı: Projenin ismi olabildiğince kısa, anlaşılır, ilgi çekici ve konuyu kapsayıcı özelliklerde olmalıdır.

• Projenin Amacı: Bu bölümde projeyle hedeflenenlerden ve projenin hizmet edeceği alandan bahsedilmelidir.

• Giriş: Bu bölümde çalıştığınız alanla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan bahsedilmelidir. Ayrıca sizin yaptığınız çalışmanın daha önce yapılanlardan farkı da burada belirtilmelidir. Bunların devamında proje konusuyla ilgili bilgi verilmelidir.

• Materyal, Yöntem ve Teknikler: Proje hazırlanırken kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin listesi ve yine projede yer alan deneylerin yapılış yöntemleri bu bölümde verilir.

• Bulgular: Projede yapılan deneylerin sonuçları tablo veya grafik şeklinde bu bölümde verilir. Elde edilen bilgilerin tablo veya grafiklerle ifade edilmesi projenin amaca ulaşmasında büyük bir etkendir.

• Tartışma: Bu bölümde elde edilen bulgular, bir düzene koyularak yapılmış diğer çalışmalarla karşılaştırılır. Projenin bulguları yorumlanır ve birtakım yargılara varılır.

• Teşekkür: Bu kısımda projenin hazırlanma sürecinde faydalanılan kişi veya kurum / kuruluşlara teşekkür metni(yazısı) yazılır. Teşekkür metni çok uzun tutulmamalıdır.

• Kaynakça: Projenin hazırlanması ve öncesinde yararlanılan eserlerin (kitap, dergi, tez, rapor, makale vb.) isimlerinin, yazarlarının, hangi yıl basıldığının ve yayınevlerinin tanıtıldığı bölümdür. Eğer İnternet’ten yararlanılmış ise İnternet adresleri ve erişim tarihleri de bu bölüme yazılır.

• Özet: Projenin ana hatlarıyla tanıtıldığı bölümdür. Projenin başında veya sonunda verilebilir. Bu bölümde literatür taramasına yer verilmesi uygun değildir.

Kaynak = MEB

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir