Tarihte Kullanılan Kudüs İsimleri Nelerdir?

Merhabalar bu yazıda sizlere Kutsal Şehir Kudüs’ün diğer tüm isimlerini ve anlamlarını paylaşacağız.

Kutsal Şehir Kudüs tarih boyunca pek çok devletin yönetiminde olmuştur. Haliyle Kudüs’ün birçok farklı ismi mevcuttur. Mesela İstanbul’un nasıl eski isimlerinden birisi Konstantiniyye ise, aynı şekilde Kudüs’ün de böyle isimleri mevcuttur. Kudüs, “temizlik ve duruluk” anlamlarına da gelmektedir. Şimdi Kudüs’ün dışında şehre verilen diğer isimlere göz atalım.

Kudüs’ün Diğer Tüm İsimleri Nelerdir?

1–) Salem şehri (Ur salem): Şehrin bilinen en eski adıdır. Bu isim şehrin ilk sakinleri olan Kenan Arapları tarafından konulmuştur. Kudüs şehri, Kenanlılarda barış ilahı olan “Salem” ya da “Şalim” ‘e nispetle bu adla isimlendirilmiştir.

2–) Yebûs: Arapların Arap Yarımadası’ndaki en eski atalarından olan Yebûsilere nisbetle Kudüs şehri bu isimle de anılmıştır. Yebûsiler de Kudüs’ün en eski sakinlerindendir. Hz. Musa’nın (a.s.) vefatı esnasında Yeşub, Nun (Yuşa) tarafından fethedilmek istendiği sırada şehir bu isimle tanınmaktaydı.

3–) Urşalim: Tevratta Kudüs bu isim ile zikredilmiştir. İbranice telaffuzu “Yeruşalayim” dir.

4–) Uşamim: Mısır firavunlarının şehre verdikleri bir isimdir.

5–) Davud Şehri: Milattan önce (M.Ö.) 997 yılında şehri yönetimi altına alan Hz. Davud (a.s.) ‘a nispetle Kudüs’e bu isim verilmiştir.

6–) Hirosolima: Yunanlılar, Filistin’e girdiklerinde şehre bu ismi vermişlerdir.

7–) Sıhveyn: Kudüs’ün güneybatısında bulunan bir dağın ismidir. Yebûsiler, ilk kalelerini bu dağ üzerine kurmuşlardır. Sıhveyn kelimesi “kale” veya “güneşli tepe” gibi anlamlara gelmektedir.

8–) Alia (Alia Capitolina): Bu isim şehre Roma İmparatoru Hadrian tarafından Miladi 135 senesinde verilmiştir. “İlya” adı imparator soyunun atasının ya da ailesinin ismidir. Bu isim Hz. Ömer (r.a.) dönemindeki İslam fethine kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Kudüs Hz. Ömer’in emannamesinde de bu şekilde zikredilmiştir.

9–) Beytü’l Makdis: Bu isim Müslim’in rivayet ettiği İsra hadisinde geçmektedir: “Burak’a bindim ve Beytü’l Makdis’e geldim.”

10–) Kudüs: Emevilerden beri şehrin yaygın olan ismi bu şekildedir.

11–) Kudüs-i Şerifi: Bazı tarihçiler şehri bu isimle anmışlardır. Osmanlılar, şehre “şerif” sıfatını ekleyerek (Kudüs-i Şerif) demişlerdir.

12–) Jerusalem: Şehrin modern dönemlerinde batılılar tarafından kullanılan ismidir.

Kudüs’ün tüm isimleri bu şekildedir. Tarih boyunca Kudüs bu isimlerle söylenmiştir diyebiliriz. Umarız yararlı olur. İyi dersler, iyi çalışmalar dileriz.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir