Toplumsal Kurumların Maddi ve Manevi Unsurları Nelerdir?

Kurum terimi günlük yaşamda çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan Kızılay, okul gibi örgütler kurum olarak adlandırılır. Burada kurum; “kuruluş“, “müessese“, “tesis” gibi anlamlara gelmektedir. Sosyolojik açıdan kurum; bir toplumda örgütlenmiş, göreli bir bütün oluşturan, düşünceler, davranışlar, değerler, normlar, maddi ögeler (binalar, mallar vb.) ve işaretler, bayrak, rozet gibi simgelerden oluşan bütündür. Kurumların kendine özgü yapısı vardır. Buna göre toplumsal kurumlar, bir örgütü ifade eden somut ve özel yapılardan farklı olarak toplumsal rolleri, ilişkileri ifade eden soyut ve genel bir anlama sahiptir. Her toplumsal kurum, kültürün bir ögesidir. Örneğin din, eğitim, aile, ekonomi, hukuk birer toplumsal kurumdur. Aile, eğitim, siyaset, ekonomi gibi kurumlar kültürün somutlaşmış göstergeleridir. Bu kurumlar toplumsal gereksinimleri karşılamak amacıyla çeşitli rollerin, ilişkilerin örgütlenmesiyle toplum genelinde bir bütün oluşturur. Toplumsal yapıyı oluşturan toplumsal kurumlar, aşağıdaki şemada gösterilmektedir:

Şimdi bu tablodakileri yazıya dökelim ve maddi ve manevi unsurları aşağıya yazalım.

Toplumsal Kurumların Maddi Unsurları Nelerdir?

==> Konut

==> Eğitim araçları

==> Üretim araçları

==> Cami, kilise

==> Parlamento

==> Mahkemeler

==> Spor salonu

Toplumsal Kurumların Manevi Unsurları Nelerdir?

==> Medeni Kanun, örf, adet ve gelenekler

==> Okul kuralları

==> Çalışma yasaları

==> Dinsel kurallar

==> Hukuk kuralları

==> Adalet, hak ve eşitlik

==> Spor kuralları

Toplumsal yapı, kendini oluşturan kurumların toplamını aşan, kültürel ögelerle şekillenen kendine özgü bir bütündür. Kurumları somutlaşmış nesnel bir gerçeklik haline getiren, bütünlüğe dönüştüren temel faktör kültürdür. Kültür bir toplumsal yapıya anlam veren, onu kendine özgü yapan maddi ve manevi ögelerden oluşur. Aile, eğitim, siyaset, ekonomi gibi kurumlar kültürün somutlaşmış göstergeleridir. Her toplumsal kurum, içinde bulunduğu kültürel yapının özelliklerine göre şekillendiğinden kültür, toplumsal yapıyı etkileyen ve değiştiren önemli faktörlerden biridir. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyasal gelişmeler ve benzeri nedenler kültürel yapıyı etkiler ve değiştirir. Bu durum toplumsal kurumların ve tüm toplumsal yapının zamanla değişmesine yol açar.

Kaynak = MEB

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir