Türkiye’de İklim Elemanları(Kısaca)

İklim elemanları sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağışlar olmak üzere 3 alt başlıkta inceleyebiliriz.

1-) Sıcaklık: Türkiye’de sıcaklık yükselti sebebiyle batıdan doğuya, enlemin etkisi ile güneyden kuzeye azalma gösterir. Sıcaklık farkları ülkemizde iç bölgelerde fazla iken kıyı bölgelerimizde azdır. Kışın batı bölgelerinden doğuya, kıyı kısımlardan iç kesimlere doğru ilerledikçe sıcaklık düşer. Yazın ise en sıcak olan bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgemizdir. İç kesimlerde ani ısınma ve soğuma oldukça fazladır. Bu yüzden don etkisi fazla görülür. Yükselti arttıkça ülkemizde sıcaklık düşer. Ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı küçülmeye başlar. Kuzey yarım kürede güney yarım küredeki enlemlere göre daha sıcaktır.

2-) Basınç ve Rüzgarlar: Ülkemiz coğrafi konumuna bağlı olarak yaz ve kış aylarında farklı basınç merkezlerinin etkisi altına girer. Yazın Basra Termik Alçak basınç altına girer. Sıcak ve kuru bir hava yaşanır. Kışın ise Sibirya Termik Yüksek Basınç altına girer. Kışın soğuk ve ayaz görülür. Yurdumuzu etkileyen diğer basınç merkezleri ise İzlanda Dinamik Alçak Basınç ile Azor Dinamik Yüksek basınç etkisi altına girer.

3-) Nem ve Yağış: Atmosferdeki gazlardan birisi de su buharıdır. Türkiye’de denize kıyısı olan yerlerde nem fazladır bu yüzden bol yağış alır. Denize uzak yerlerde ise yağış azdır. Belirli seviyede yükselti yağışlara neden olur. Yükseltisi fazla olan yerlerde yağış azdır. Su buharı fazla olan yerlerde yağış fazladır. Türkiye’de en çok yağış alan bölgeler Trabzon Artvin çevresi Doğu karadeniz bölümüdür. En az yağış alan yer ise İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölü ve çevresidir.

Yazan=Sınıf/Rehber Öğretmeni

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir