A Eyli Ala Ula Amburleyli Ap Up Sözleri ve Devamı Nedir? (A’dan Z’ye)

Kemal Sunal, Orta Direk Şaban filminde yer alan bir sahnede “A eyli ala ula amburleyli ap up, Ba beyli bala bula bamburleyli bap bup…” vb. şeklinde A’dan Z’ye kadar tekerleme okuyor. Bu tekerleme filmde Kemal Sunal’ın Arapça’yı öğrenmek için söylemeye çalıştığı tekerlemedir. Bunun ardından bu tekerlemenin tüm harflerle yazılışı merak edildi. Şimdi sizler için bu tekerlemenin uzun versiyonunu paylaşalım.

A Eyli Ala Ula Amburleyli Ap Up Sözleri (A’dan Z’ye Tüm Sözler)

 • A eyli ala ula amburleyli ap up
 • B beyli bala bula bamburleyli bap bup
 • C ceyli cala cula camburleyli cap cup
 • Ç çeyli çala çula çamburleyli çap cup
 • D deyli dala dula damburleyli dap dup
 • E eyli ala ula amburleyli ap up
 • F feyli fala fula famburleyli fap fup
 • G geyli gala gula gamburleyli gap gup
 • H heyli hala hula hamburleyli hap hup
 • I ıylı ıla ula ımburleyli ıp up
 • İ iyli ile üle imbürleydi ip üp
 • J jeyli jala jula jamburleydi jap jup
 • K keyli kala kula kamburleydi kap kup
 • L leyli lala lula lamburleydi lap lup
 • M meyli mala mula mamburleydi map mup
 • N neyli nala nula namburleydi nap nup
 • O oylu ola ula omburleydi op up
 • Ö öylü öle üle ömbürleydi öp üp
 • P peyli pala pula pamburleydi pap pup
 • R reyli rala rula ramburleydi rap rup
 • S seyli sala sula samburleydi sap sup
 • Ş şeyli şala şula şamburleydi şap şup
 • T teyli tala tula tamburleydi tap tup
 • U uylu ula ula umburleydi up up
 • Ü üylü üle üle ümbürleydi üp üp
 • V veyli vala vula vamburleydi vap vup
 • Y yeyli yala yula yamburleydi yap yup
 • Z zeyli zala zula zamburleydi zap zup

Tekerlemenin uzun versiyonu bu şekildedir. Buna göre bu tekerlemeyi bir formüle koyarsak baştaki harfe “X” diyelim. O zaman formülümüz “X Xeyli Xala Xula Xamburleyli Xap Xup” şeklinde olacaktır. Yani burada X yerine o harfi koyarsanız tüm tekerlemeyi a harfinden z harfine kadar yapmış olursunuz. Ayrıca bu formül baştaki harf sessiz harf olursa işlemektedir. Eğer sesli harfle başlanırsa okunuşu değişebiliyor.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir