Allah’ın (c.c.) Sıfatları Nelerdir? Kaç Tanedir? Allah’ın Sıfatları ve Anlamları Nedir?

Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bu yazımızda sizlere Allah’ın (celle celalühü) sıfatlarını ve anlamlarını paylaşacağız.

Başlıklar

Allah’ın Sıfatları Kaç Tanedir ve Nelerdir?

Allah’ın 14 sıfatı vardır. Bunlardan 6 tanesine “zâtî” sıfatlar, 8 tanesine de “sübûtî” sıfatlar denir.

Zati Sıfatlar:

 1. Vücud
 2. Kıdem
 3. Beka
 4. Vahdaniyet
 5. Muhalefetün Li’l-havadis
 6. Kıyam Binefsihi

Sübuti Sıfatlar:

 1. Hayat
 2. İlim
 3. Sem’i
 4. Basar
 5. İrade
 6. Kudret
 7. Kelâm
 8. Tekvin

Şimdi Allah’ın zati ve sübuti sıfatları nelerdir isimlerini ve anlamlarını yazalım.

Allah’ın Sıfatları ve Anlamları

Zâtî Sıfatlar

Zati sıfatlar vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lilhavadis ve kıyam binefsihi olmak üzere toplamda 6 tanedir. Şimdi zati sıfatların isimlerini ve anlamlarını yazalım.

1–) Vücud: Allah’ın Zati sıfatlarından birisi Vücud’tur. Vücud “Var olmak.” anlamına gelmektedir. Allah vardır, yokluğu düşünülemez.

2–) Kıdem: Allah’ın Zati sıfatlarından ikincisi Kıdem’dir. Kıdem sıfatı, “Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur.” manasına gelmektedir. Allah (c.c.) sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir. Hiçbir şey yokken Allah (c.c.) yine vardı.

3–) Beka: Zati sıfatların üçüncüsü Beka’dır. Beka sıfatı, “Allah’ın varlığının sonu yoktur.” anlamına gelmektedir. Her şey yok olduktan sonra Allah’ın varlığı yine devam edecektir.

4–) Vahdaniyet: Zati sıfatların 4. ise Vahdaniyet’tir. “Allah’ın bir olması demektir.” manasına gelmektedir. Allah birdir. Allah’ın (c.c.) eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

5–) Muhalefetün Li’l-havadis: Zati sıfatların beşincisi Muhalefetün Lilhavadis sıfatıdır. “Sonradan olan şeylere benzememek.” manasındadır. Allah, yaratıklarından hiçbirine benzemez.

6–) Kıyam Binefsihi: Zati sıfatların sonuncusu ise Kıyam Binefsihi’dir. “Allah’ın varlığı kendindendir.” manasına gelmektedir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.

Sübûtî Sıfatlar

Sübuti sıfatlar hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin olmak üzere toplamda 8 tanedir. Şimdi sübuti sıfatların isimlerini ve anlamlarını yazalım.

1–) Hayat: Sübuti sıfatların ilki Hayat’tır. “Diri olmak” anlamına gelmektedir. Allah devamlı olarak diridir.

2–) İlim: Bir diğer sübuti sıfat İlim’dir. “Bilmek” manasına gelir. Allah (c.c.) geçmişi ve geleceği bildiği gibi gizli-açık olan her şeyi de, kalplerden geçen her şeyi de bilmektedir.

3–) Sem’i:İşitmek” anlamına gelmektedir. Allah (c.c.) her şeyi işitir.

4–) Basar: Sübuti sıfatlardan olan Basar “Görmek” demektir. Allah her şeyi görür.

5–) İrade:Dilemek” manasına gelmektedir. Allah (c.c.) diler, dilediğini yapar.

6–) Kudret: Sübuti sıfatların altıncısı Kudret’tir. Kudret “Gücü yetmek.” demektir. Allah sonsuz kudret sahibidir. Allah’ın her şeye gücü yeter.

7–) Kelâm:Söylemek” anlamına gelmektedir. Allah söz sahibidir, sözünü peygamberlerine duyurmuştur. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) sözüdür.

8–) Tekvin: Sübuti sıfatların sonuncusu Tekvin’dir. Tekvin “Yaratmak” manasına gelmektedir. Allah (c.c.) yaratıcıdır. Evrendeki ve kâinattaki her şeyi, her canlıyı, her nesneyi, her varlığı yaratan Allah’tır. Var olmasını dilediği bir şey “ol” deyince hemen oluverir. Allah var olan bir şeyi de istediği ve dilediği zaman yok eder.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir