Bazı Dini Terimler ve Anlamları (Kısaca)

Bu yazımızda sizlere anlamları fazla bilinmeyen bazı dini tabirleri ve manalarını paylaşacağız. İyi okumalar dileriz.

Başlıklar

Bazı Dini Tabirler ve Manaları

“İstihsanNe Demektir?

İstihsan kelimesi lügatte (yani sözlükte) bir şeyi güzel saymak, güzel sanmak anlamına gelir. Usul-i fıkıh ıstılahında ise “Açık kıyası bırakıp insanların ihtiyacına daha uygun olanı almaktır” manasına gelir. Diğer bir tabirle “Kolaylık için güç olanı terk etmek, herkesin başına gelebilecek şeylerde (dinin izin verdiği şeylere dayalı) kolaylık tarafını arayıp tercih etmek” manasına gelmektedir. Burada istihsan kelimesinden amaç, pek lüzumlu, pek güzel bir kısım dini meseleleri bildiriden ibarettir. Dinimizin güzel gördüğü, müstehap saydığı şeylerden her birine “müstahsen” ismi verilmektedir. Tam tersine de “gayr-i müstahsen” adı verilir.

KerahiyeNe Demektir?

Lügatte zahmet, meşakkat, şiddet ve bir şeyi fena görmek manasına gelmektedir. Dinimizde ise kerahiye kelimesi “terk edilmesi daha iyi olan bir şeyin terkedilmeyip yapılması” demektir. Buna “kerahet” de denilir.

“HazarNe Demektir?

Sölükte menetmek anlamına gelmektedir. Mahzur yerine kullanılır ki yasak edilmiş manasındadır. Buna göre hazar; dinde yapılması yasak olan şeylerden ibarettir. Çoğulu ise “mahzurat” demektir.

İbâhaNe Demektir?

Mubah kılmak yani bir şeyin yapılmasının da terkinin de caiz olması demektir. Bir şeyin yapılmasına verilen izin bir ibahadır. Bir yiyecekten bir kimsenin yemesine yetkili şahsın verdiği izne de “ibaha” denir.

ZühtNe Demektir?

Bir şeye rağbet etmemek, bir şeyden kaçınmak anlamındadır. Dünyaya meyletmeyip, ibadet ve itaatle fazla meşgul olmak demektir.

VeraNe Demektir?

Harama düşmek korkusuyla şüpheli şeylerden kaçınmak demektir. Buna “Takva” veya “ittika” da denir. Verâ ve takva sahibine de “Müteverri, Muttaki” denilir.

MatumâtNe Demektir?

Tadılan, yenilen şeyler demektir. Her yenilen şeye “taam” denir. Bunun çoğulu ise “etime” demektir.

MeşrubatNe Demektir?

İçilen sıvı şeylere meşrubat adı verilir. Lügatte her için sıvıya “şarap” denir. Çoğulu “eşribe” demektir. Terim olarak şarap sarhoşluk veren herhangi bir sıvıdan ibarettir. “Hamr” denilen içkiye “şarap” denile gelmiştir.

Kaynak = Büyük İslam İlmihali

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir