Buluş Yoluyla Öğretim Nedir?

En etkili öğretim yöntemlerini üstün kılan en önemli unsur, bilgiyi öğrenciye hazır olarak ulaştırmaktır. Emek sarf ederek elde edilen bilgi anlamalı ve değerlidir. Buluş yoluyla öğretimde kişi bilginin tüm boyutlarıyla hakim olur. Bütünü oluşturan parçaları bilir, parçalar arasındaki ilişkiyi çok iyi kurar. Olaya tümü için hem de tüm dengeyi yakınlaştırır, parça bütün ilişkisini çok iyi kurar.

Buluş yoluyla öğretim uygulanırken öğrencinin ön bilgilerin harekete geçirir. Ön bilgiden yola çıkarak sorular sorulur. Her soru anlamlıdır. Sorular kişiyi doğruya yöneltmeyi amaçlar. Bilgi hazır olarak verilmez. Bilgiyi kişinin yapılandırması istenir.

Buluş yoluyla öğretimde kişi üst düzey zihinsel süreçler kullanılır. Problem çözme, karşılaştırma yapma, analiz etme, eleştirel düşünme gibi yöntemleri kullanır. Bilgi kişinin zihinsel dünyasında yeniden inşa edilir.

Buluş yoluyla öğretimde izlenecek yol çok iyi analiz edilmelidir. Önceden hazırlık yapmak gerekir. Sorulacak sorular önceden ayarlanmaktadır. Buluş yoluyla öğretim de soru sorma ve sorular anlamlı hedefe ulaşmaya yöneliktir.Kişinin yanlış öğrenmeleri tespit edilip, sorulara doğruyu bulması sağlanabilir.

Etikli bir yöntem olan buluş tekniği iyi kullanmalıdır. Zengin anlatım teknikleri ile desteklenmeli tek başına kullanılmamalıdır.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir