Fakirliği İzale İçin Mücerreb Beytler (Ebyat-ı Şerifenin Metni)

İbnü’l-Cevzi (Rahimehullah)’ın beyanı vechile; İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)’dan nakledildiğine göre, bu beytler Zebur kitabından bir sure olup (Abdullah ibni Ömer (Radıyallahu Anhüma) tarafından) Arapça’ya çevrilmiştir. Hangi fakir bir kimse bunu okumaya devam ederse mutlaka Allah-u Te’ala ona yardım eder.

Nitekim İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma): “Ben bu muazzam ve mübeccel sureyi fakir olduğum bir dönemde okudum, Allah-u Te’ala beni zengin etti, korku içerisinde olduğum bir vakit okudum, Allah-u Te’ala beni her korkudan emin kıldı ve böylece Allah-u Te’ala’dan dünyalık adına ne istediysem malik oldum.” demiştir.

Bu ebyat-ı münifede tecrübe edilmiş çok faydalar mevcuttur. (Kaynak : İbnü’l-Cevzi,Kitabu’l-mecalis)

Başlıklar

Ebyat-ı Şerifenin Metni (Arapça’sı)

Ebyat-ı Şerifenin Tercemesi (Türkçe’si)

“Mevcud (hakiki varlık sahibi) Benim. Haydi ara Beni, Beni bulacaksın.
Sen Benden başkasını ararsan Beni bulamazsın!

Maksud (rızası kastedilen) Benim, Benden başkasını kastetme,
Yardımı çok olan da (ancak Benim). O halde ara Beni, Beni bulacaksın.

Ben öyle (yüce bir) Rabbim ki mahlukatın tamamı,
Azabımdan korkar. Öyleyse ara Beni, Beni bulacaksın.

Melik (Yegane Padişah) ve Müheymin (Görüp Gözeten) Benim, çok yücedir kadrim.
Mülkü (saltanatı) büyük olan Benim. Şimdi ara Beni, Beni bulacaksın.

Ben kul(um)a kardeşinden de daha merhametliyim,
Ana-babasından da (çok acırım). Hemen ara Beni, Beni bulacaksın.

Ey kulum! Gece karanlığında sana yakın olarak (kimseyi değil),
Beni bulacaksın. O zaman ara Beni, Beni bulacaksın.

Beni bütün mahlukata acıyan, iyilik eden ve esirgeyen,
Bir Zat olarak bulacaksın. Artık ara Beni, Beni bulacaksın.

Sen Beni (ararsan) şanı büyük, Vahid ve Samed, lüftu kesir
Olarak bulacaksın, haydi ara Beni, Beni bulacaksın.

Beni Zatı’na sığınılan bir Muğis (yardım edici) olarak bulacaksın!
Kahhar (ezici güce sahip) Benim. Öyleyse ara Beni, Beni bulacaksın.

Sen Beni mahlukata geniş imkanlar veren Zat olarak bulacaksın!
Mezkur (her dilde anılan) Benim. O halde ara Beni, Beni bulacaksın.”

Fakirliği izale için okunacak beyitlerin Arapçası ve Türkçe mealleri bu şekildedir. Umarız faydalı olur. Allah herkesin dualarını kabul eylesin. Amin.

Ayrıca buradan (www.cubbeliahmethoca.com.tr) Cübbeli Ahmet Hocamızın web sitesini takip ederek diğer faydalı ilimleri öğrenebilirsiniz.

Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca / Lalegül Dergisi

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir