Felsefe Nedir? Özellikleri ve İşlevleri Nelerdir?

Felsefe Nedir?

Felsefe insanlara düşünmeyi öğreten bir bilim dalıdır. İnsanın en önemli özelliği akıl sahibi olması ve çevresindeki olan olay ve olguları sorgulamasıdır. İnsan düşüncesini ancak felsefe ile çalıştırabilir ve farklılığını ortaya koyabilir. Felsefe insan aklını ve düşünme yeteneklerini kullanarak soru sorma ve cevap arama etkinliği olarak tanımlanır.

Felsefenin Özellikleri Nelerdir?

1-) Felsefe gerçeği anlama çabasıdır. Felsefe tüm zamanlar için geçerli bilgilere ulaşmaya çalışmaz. Bilgileri sadece o günlük ve anlık olarak değerlendirir. Bilgilerin genel geçer olduğunu kabul eder.

2-) Felsefe var olan şeyler üzerine düşündürme sanatıdır. Felsefe var olan şeylerin içerikleri hakkında soru sorar. Onların var olma sebeplerini ve gerekçelerini sorgular.

3-) Felsefede hakikat sorular sorarak aranır. Sorular çoğu zaman cevaplardan daha önemlidir.

4-) Toplum ile felsefe çok yakın ilişkilidir. Toplum ve felsefe birbirinden etkilenir, birbirlerini etkilerler.

5-) Felsefe var olan şeylerin bütünü ile ilgilenir birleştirici özellikleri ortaya koymaya çalışır.

6-) Felsefede sorular soran kişiye filozof denir. Filozofların soru sorma biçimi normal insanlara göre farklılık gösterir. Felsefenin sorularında mutlaka aklın gücüne başvurmak gerekir.

7-) Felsefe kolay bir iş değildir. Zahmetli ve uzun uğraşlar sonunda düşünme becerisini geliştiren kişiler felsefe yapabilir.

Felsefenin İşlevleri(Görevleri) Nelerdir?

1-) Felsefe ile insanlar binlerce yıldır sorulan sorulara cevap bulabilir ve düşünce becerilerini geliştirebilirler.

2-) Felsefe ile insan gerçeği anlayabilir ve görebilir.

3-) Felsefe büyük toplumsal olayların oluşmasında etkili olmuştur. Fransız ihtilali reform hareketleri felsefe akımların etkisi ile ortaya çıkmıştır.

4-) Felsefe insanlara doğru bilgiye ulaşmayı öğretir. Sorgulamayı bilgiyi direk kabul etmemeyi öğretir.

5-) Felsefe bilinmeyen konular üzerinde de düşünülmesini sağlayarak insandın dünya görüşünü ve ufkunu geliştirir.

Yazar=Rehber/Sınıf Öğretmeni

Haziran 14, 2018

Gerçeklik Nedir?

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir