Haccın Farzları Nelerdir?

Hac; hac aylarında tavaf, sa’y, vakfe gibi belirli fiillerle, Kabe, Arafat, Safa Merve gibi belirli yerleri ziyaret etmektir. İmkanı ve gücü olanların ömürde bir defa yapması farzdır.

Haccın farzları 3’tür. Bunlar ihrama girerken niyet etmek, Arafat’ta vakfe etmek ve Tavaf-ı ziyaret etmektir. Şimdi başlıklar halinde inceleyelim.

Başlıklar

Haccın Farzları

1-) İhrama Girerken Niyet Etmek:

İhram; hac ve umreyi eda etmek için mübah olan şeylerden bazısını nefsine men etmek, onlardan sakınmak demektir. Niyet ettiği andan itibaren kendisine helal olan bazı mübahlar yasak olur. Niyet edip ihrama girmek için tayin edilen belirli yerler vardır ki, buralara mikat yerleri denir.

Kişi ihrama girerken hangi tür hac yapacaksa ona niyet eder. Niyet 3 türlüdür. Bunlar aşağıdaki gibidir.

  1. Hacc-ı İfrad: Umre yapmadan yalnız hac için ihrama girmek.
  2. Hacc-ı Temettu: Umre için ihrama girerek umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra memleketine dönmekten hac için ayrı ihrama girmektir. Hacc-ı ifrattan daha faziletlidir.
  3. Hacc-ı Kıran: Aynı ihramla önce umre sonra hac yapmaktır. Sevap bakımından en faziletlisi budur.

2-) Arafat’ta Vakfe Etmek:

Zilhicce ayının 9. gününe rastlayan arefe gününün zeval vaktinden, bayramın 1. günü (kurban bayramı birinci gün) fecrin doğuşuna kadar olan müddet içinde bir an dahi olsa Arafat dağında durmaktır.

3-) Tavaf-ı Ziyaret Etmek:

Kabe’nin etrafında 7 defa dolanmaya tavaf denir. 1 kere dönmeye ise şavt denir. Farz olan tavaf bayramın 1. günü veya diğer günlerinin birinde yapılan tavaftır. Bu tavafa ziyaret tavafı denir. Bayram günlerinde yapamayan ömrünün sonuna kadar yapabilir. Farzların sonuncusu olup, onun yapılmasıyla ihramdan tamamen çıkılır.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir