Hüvallahüllezi Arapçası,Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Bu yazımızda akşam ve sabah namazlarından sonra okunması sünnet olan, Kuran’ı Kerim’de Haşr suresinin son ayetleri olan Hüvallahüllezi ayetlerinin Arapça’sına ve Türkçe mealini öğreneceğiz.

Başlıklar

Hüvallahüllezi Arapçası

huvallahullezi-arapca

Hüvallahüllezi Arapça Okunuşu

Hüvallahüllezi leilehe illahü.Alimül ğaybi veşşehedeh.Hüverrahmanürrahim.Hüvellahüllezi leilehe illahü.El melikül guddüsüs selamül mü minül müheyminül azizül cebbarül mütekebbir.Sübhanallahi amme yüşrikun.Hüvallahül haligul beriül müsavviru lehül esmaül hüsna.Yüsebbihu lehü mafissemavati vel ard.Vehüvel azizül hakim.

Hüvallahüllezi Türkçe Meali

O, öyle bir Allah’tır ki, ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, Rahman ve Rahimdir. O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiç bir ilah yoktur. O, malik ve sahiptir, münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeyden münezzehtir. O, Yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onu tesbih etmekte ve şanını yüceltmektedirler. O, galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir