İmam-ı Rabbani Gerçek İsmi Nedir? | Hayatı ve Eserleri

Cümleten selamun aleyküm. Bu yazımızda sizlere İmam-ı Rabbani’nin gerçek ismi nedir onu paylaşacağız. Ayrıca İmam-ı Rabbani’nin kısaca hayatı ve hakkında bilgiler anlatacağız. Şimdiden iyi ilimler dileriz.

İmam-ı Rabbani Kimdir? Gerçek İsmi Nedir?

İmam-ı Rabbani, Hindistan’da yaşamış İslam alimi, müceddid, Nakşibendi tarikati lideri ve tasavvuf önderidir. İmam-ı Rabbani, Hindistan’ın Serhend beldesinde hicri 971 (miladi 1563) yılının aşure gününde dünyaya gelmiş, 63 yıl yaşamış ve hicri 1034 (miladi 1624) senesinde vefat etmiştir. Gerçek ismi “Ahmed Faruki Hazretleri” ‘dir. “Ahmed Faruki es-Serhendi” veya “Şeyh Ahmed Serhendi” olarak da bilinmektedir. Hz. Ömer’in soyundan geldiği için “el-Faruk” lakabını almıştır.

İmam-ı Rabbani Ahmed Faruki hazretleri, Ulema-i rasihin, Gavsül-vasılin, Efdal-i fudala, Kutbül-Aktab, Ali Cenab, Mazhar-ı keramat, Cami-i derecat, İmam-ı tarikat, Mukteda-i ehli hakikat ve kümmelinden bir alimdi. Dedeleri 20 batın sonra Hz. Ömer (r.a.) ‘a varmaktadır. Yani Hz. Ömer’in soyundan gelmektedir. Allah ondan razı olsun.

Ahmed Faruki Hazretleri, Cenab-ı Hak ve Peygamberimiz Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) taraflarından bir çok ilham ve imkanlara ma’nen ve maddeten mazhar olmuşlardır. Onun zamanlarında ve Ondan sonra gelmiş olan bir çok ulema meşayih ve siyasiyyun ondan istifade ve istifaza eylemişlerdir. İmam-ı Rabbani, Nakşibendi tarikatının en büyüklerinden kabul edilmektedir.

İmam-ı Rabbani’nin ders aldığı en büyük hocası Muhammed Baki Hazretleridir. Muhammed Baki Billah hz. kendisi için;

“Ahmed bir güneştir. İki cihan onun feyz ve fazilet nurları ile aydınlanmaktadır.” demiştir.

İmam-ı Rabbani’nin bir çok eseri bulunmaktadır. Bunlar arasında en bilindik olanı ve en popüleri Mektubat-ı Rabbani‘dir. Mektubat, İmam-ı Rabbani hazretlerinin dostlarına yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. Türkçe’ye çevrilmiş hali de mevcuttur. Şimdi tüm kitaplarının isimlerini paylaşalım.

İmam-ı Rabbani’nin Tüm Kitapları

 • Mektûbât
 • Mektubat-ı Rabbani
 • Redd-i Revâfıd
 • İsbâtün-Nübüvve
 • Mebde’ ve Me’âd
 • Âdâb-ül-Mürîdîn
 • Ta’lîkât-ül-Avârif
 • Risâle-i Tehlîliyye
 • Şerh-i Rubâ’ıyyât-ı Abd-il-Bâkî
 • Meârif-i Ledünniye
 • Mükâşefât-ı Gaybiyye
 • Cezbe ve Sülûk Risâlesi

Üstün namı aşağıdaki gibidir (Türkçe’ye çevrilmiş hali);

Geçmişte yaşayan; onlar göçünce yerlerini dolduran, en keremli zatlara kaynak, şeref, övgü ve ikramlara layık, rabbani alim, semadani kamil, seçilmiş evliyanın taçlarında inci, belli aydınlıkları ile bilinen asfiya zatların alın akı, öyle bir zat ki, zaman onun varlığıyla şerefyab oldu, fazlı ve cömertliği ile asrın tebessüm dişleri göründü, kamil mükemmel mürşid, çekindiren, korkutan, ümitlendiren, halkı Hakkın gücüyle Hakka davet eden, tek kutup, yekta bilgin, sübhani mahbub, İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elf-i Sani, efendimiz Şeyh Ahmed Ömeri Faruki nesebi, hanifi meşrebi, Hanefi mezhebi, Nakşibendi tarikatı, Serhend doğum yeri.

Kaynak : Mektubat-ı Rabbani

İmam-ı Rabbani hakkında vereceğimiz kısaca bilgiler bu şekildedir. İslam’a yaptığı hizmetlerden dolayı İmam-ı Rabbani hazretlerine ne kadar dua etsek azdır kendisinden Allah razı olsun. Ruhu için bol bol dua edelim ve Kur’an-ı Kerim okuyalım. Ayrıca 1 Fatiha-ı Şerif’eyi de eksik etmeyelim…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir