Kadir Gecesi Hangi Gecedir?

Cümleten selamun aleyküm bu yazımızda sizlere Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu kaynaklarıyla birlikte paylaşacağız.

Kadir Gecesi Hangi Gecedir?

Geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanmış olan ve peygamberlerin bile şefaatçisi bulunan Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gibi bir zatın dahi, kendisine kavuşma uğrunda gecelerce evine uğramadığı, hanımlarının yanına gitmediği ve hasırı Mescid-i Nebevi’sine serdiği o Kadir Gecesi’nin bulunma ihtimali en kuvvetli olan geceler, hiç şüphesiz ki son 10 gecelerin tekleridir. Nitekim Aişe (Radıyallahu Anha)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son onundan teklerde arayın.” (Kaynak:el-Buhari,es-Sahih,Salatü’t-teravih)

Bununla birlikte son 10 gecenin tek geceleri olan 21, 23, 25, 27 ve 29. geceler içerisinde de en kuvvetli rivayet hepimizin bildiği üzere 27. gece hakkındadır. Nitekim Mu’aviye ibni Ebi Süfyan (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Kadir Gecesi (Ramazan’ın) yirmi yedinci gece(si)dir.” (Kaynak:Ebu Davud, es-Sünen, Şehru Ramazan)

Buna göre Kadir Gecesi sabittir lakin diğer birçok sahih hadis-i şerifte Kadir Gecesi’nin 21. gece gibi farklı gecelerde olduğu bildirildiğine göre; bu hadis-i şeriflerin hiçbirini ihmal etmek istemeyen bazı ulema, Kadir Gecesi’nin her sene değişebileceği görüşüne zahib olmuşlardır. Bazı evliyadan da bu görüşü destekleyen sözler sudur etmiştir. Nitekim Seyyid Ali Zade (Rahimehullah) “Şerhu Şir’ati’l-İslam” isimli eserinde Ebü’l-Hasen el-Horasani (Rahimehullah)’ın şöyle dediğini nakletmiştir:

Buluğ çağından beri Kadir Gecesi’ni hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar olduğunda Kadir Gecesi 29. gece olmuştur. Pazartesi günü ile başladığında Kadir Gecesi 21. geceye rastlamıştır. Salı günü başladığında 27. gece, çarşamba günü başlayınca 19. gece, perşembe günü başlayınca 25. gece, cuma günü başlayınca 17. gece, cumartesi günü başladığında ise 23. gece olmuştur.” (Kaynak:Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir’ati’l-İslam)

Bu sene Ramazan ayı pazartesi günü ile başladığına göre, Ebu’l-Hasen el-Horasani (Rahimehullah)’ın sözünden anlaşıldığı üzere; Kadir Gecesi’nin 21. gece olan 25 Mayıs Cumartesi’yi 26 Mayıs Pazar’a bağlayan gece olması kuvvetle muhtemeldir.

NOT = En kuvvetli rivayetler 27. gece olduğu için Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmektedir. Ama tabii ki ramazan ayının son 10 gününün teklerinden birisinde olduğu için en doğrusunu Allah (c.c.) bilir. Ayrıca bir önceki kaynakta paylaştığımız Ebu’l-Hasen el-Horasani (Rahimehullah)’ın beyanına göre bu sene Kadir Gecesi Ramazan aynının 21. gecesi yani 25 mayıs 2019 cumartesi’yi 26 mayıs 2019 pazara bağlayan gece olması kuvvetli muhtemeldir diyebiliriz.

Kaynak = Lalegül Dergisi / Cübbeli Ahmet Hoca / www.cubbeliahmethoca.com.tr

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir