Kültürü Oluşturan Unsurlar Nelerdir? (Kısaca)

Kültür; toplumsal gelişme süreci içerisinde oluşan, bir topluma veya halk topluluğuna özgü sanat eserleri, inanç, dil, din, düşünce, tutum, davranış, örf, âdetler gibi maddi ve manevi değerler bütününe denilmektedir.

Kültürün toplumlara has bazı özellikleri bulunmaktadır. Kültürün en önemli özelliği, kişiler tarafından öğrenilip benimsendikten sonra özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasıdır. Her toplulukta birbirinden farklı özelliklere sahip olan kültürü meydana getiren maddi (somut) ve manevi (soyut) unsurlar vardır. Bu unsurların isimlerine maddeler halinde aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Başlıklar

Kültürü Oluşturan Unsurlar

1-) Maddi (Somut) Unsurlar

 • Coğrafi konum
 • Toprak özellikleri
 • Su özellikleri
 • İklim özellikleri
 • Yeryüzü şekilleri
 • Simgeler (anıt, saray, kıyafet vb.)

2-) Manevi (Soyut) Unsurlar

 • Dil
 • Din ve inançlar
 • Örf ve âdetler
 • Hukuk kuralları
 • Dünya görüşü
 • Ahlak kuralları
 • Komşu kültürler
 • Siyasal örgütlenme

Kültürü oluşturan maddi ve manevi unsurlar bu şekildedir. Bu unsurlar sınavlarda, testlerde vb. sorularla karşınıza çıkabilir. Bu yüzden bilinmesi gereken bir konudur diyebiliriz. Herkese iyi çalışmalar iyi dersler dileriz…

Kaynak = MEB

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir