Şaban Ayı’nın 27. 28. ve 29. Gecesinde Kılınacak Namaz ve Tarifi Nedir?

Herkese iyi günler dileriz. Bu yazımızda sizlere Şaban ayının 27. 28. ve 29. gecelerinde kılınacak nafile namazların tarifini ve kılınışını anlatacağız. Şimdiden Allah (c.c.) kılacağınız namazları kabul eylesin. Amin…

Şaban ayında kılınacak nafile namazlardan birisi de 27., 28. ve 29. gecelerde kılınacak bir namazdır. Bu mübarek aylarda farz namazların dışında nafile namazlar kılmak çok sevaptır. Şimdi sizlere Şaban ayında 27., 28. ve 29. gecelerde kılınacak bir namazın kılınış tarifini ve namaz hakkındaki hadisi paylaşalım.

Şaban Ayı’nın 27. 28. ve 29. Gecesinde Kılınacak Namaz ve Tarifi (Hadis-i Şerif)

Büyük muhaddis İmâm-ı Ğafikî (Rahimehullâh)’ın ve Şeyhulislâm el-Hekkârî (Rahimehullâh)’ın Ebû Zerr el-Ğıfârî (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet ettiği bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

Her kim Şa’bân’ın yirmi yedinci, yirmi sekizinci ve yirmi dokuzuncu gecelerinde 4 rekat namaz kılar; her rekatta 1 kere Fatihatü’l Kitab (Fatiha Suresi), 1 kere ‘İzâ Zülzilet’, 25 kere de ‘Gul Hüvellahü Ehad’ okursa selamdan sonra secde yapsın.

Sonra secdede 7 kere Ümmü’l Kuran (Fatiha Suresi), birer kere de İhlas ve Mu’avizeteyn (Felak-Nas) surelerini okursa, sonra başını kaldırıp 100 kere (Estağfirullah) diyerek Allahu Te’ala’dan mağfiret talep eder, 100 kere Nebi (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)’e salat eder, 100 kere de ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm’ derse, o kişi oturduğu yerden kalkmadan Arş’ın melekleri o şahıs hakkında şahitlik ederler ki; şüphesiz Allah-u Te’ala o kişi için cenneti vacip kılmıştır, onun anne-babasını ve onların doğurduklarını (eğer mümin iseler) mağfiret etmiştir.

Ayrıca o kişi durduğu yerden kalkmadan Allah-u Te’ala dünya ve ahiret hususundaki bütün hacetlerini yerine getirir ve onun için Firavn’la boğulanlar adedince bir köle azadı sevabı yazar, ayrıca onun için kılmış olduğu her rekata mukabil bir senenin ibadetinin ecrini yazar, Allah-u Te’ala o kişi için bütün ümmetimin sevapları içerisinde bir nasip ayırır, Allah-u Te’ala Kur’an-ı Kerim’de bulunan her bir ayet mukabilinde o kişiye bir şehid sevabı yazar ve okuduğu her bir ayete mukabil ona cennette bir şehir verir.

Allah-u Te’ala ölüler ve dirilerden olan her mümin erkek ve kadın mukabilinde (onların sayısı kadar) o kişiye, (bu namazı kılan) nebîlerden bir peygamber(e o namazı kıldığı zaman verdiği) ecri(n bir mislini) verir.

Yine Allâh-u Te’âlâ her bir müşrik erkek ve kadın mukâbilinde (onların sayısınca) o kişiye bir hac ve bir umre sevâbı yazar.

Allah-u Te’ala onun için o gecesinden itibaren gelecek seneye kadar her gece bin hasene sevap yazar. Eğer bu namazı kıldığı geceyle gelecek Şa’bân (ayı) arasında ölürse şehîd olarak ölür, cennete dilediği kapısından girer ve Îsâ (Aleyhisselâm) ‘ın refîkı (cennette komşusu) olur.”

Kaynak : Ebu’l-Hasen ‘Alî ibnü Ahmed el-Kuraşî el-Hekkârî, Fezâilü’l-a’mâl – el-Ğâfikî, Lemehâtü’l-envâr – Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr

Kaynak 2 : Cübbeli Ahmet Hoca / Lalegül Dergisi

Şaban Ayı’nın 27., 28., 29. Geceleri Ne Zaman?

2024 yılı içerisinde Şaban ayının 27. 28. 29. geceleri 7 Mart Perşembe’yi Cumaya bağlayan gece, 8 Mart’ı 9 Mart’a ve 9 Mart’ı ise 10 Mart’a bağlayan gecelerdir. Yani yukarıda tarifini verdiğimiz bu namazı 7-9 Mart günleri akşam namazından imsak vaktine kadar kılabilirsiniz.

  • 2024 Şaban ayının 27. gecesi ==> 7 Mart perşembeyi 8 Mart cumaya bağlayan gece
  • 2024 Şaban ayının 28. gecesi ==> 8 Mart cumayı 9 Mart cumartesiye bağlayan gece
  • 2024 Şaban ayının 29. gecesi ==> 9 Mart cumartesiyi 10 Mart pazara bağlayan gece

Şaban Ayı’nın 27. 28. 29. Gece Namazının Kısaca Tarifi Nedir?

Şaban ayının 27., 28. ve 29. gecelerinde kılınacak namazın kısaca tarifi aşağıdaki gibidir.

4 rekat namaz kılınır. Rekatlara göre okunacaklar şöyle:

  • 1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 İzâ Zülzile (Zilzal Suresi) + 25 İhlas Suresi
  • 2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 İzâ Zülzile (Zilzal Suresi) + 25 İhlas Suresi
  • 3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 İzâ Zülzile (Zilzal Suresi) + 25 İhlas Suresi
  • 4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 1 İzâ Zülzile (Zilzal Suresi) + 25 İhlas Suresi

Namaz bittikten sonra (selam verildikten sonra) secde yapılır. Secdede 7 kere Fatiha suresi + 1’er kere Felak Nas sureleri okunur. Sonra secdeden baş kaldırılır. Sonra 100 kere estağfurullah zikri çekilir. Ardından 100 kere salavat çekilir. Sonra da 100 kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm” zikri çekilir. Allah (c.c.) yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Selam ve dua ile, amin…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir