Tanzimat Edebiyatında İlkler | Tanzimat Dönemi İlkleri Nelerdir?

Herkese merhabalar bu yazımızda sizlere tanzimat dönemi edebiyatındaki ilkler nelerdir onları paylaşacağız.

Tanzimat dönemi edebiyatında bir sürü ilkler yaşanmıştır. Bir çok roman, deneme vb. eserler bu dönemde çıkartılmıştır. Şimdi tanzimat dönemindeki ilkleri maddeler halinde sizlere yazalım.

Tanzimat Edebiyatında İlkler

 • İlk yerli roman ==> Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” isimli eseridir.
 • İlk çeviri romanı ==> Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız yazar François Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı eserdir.
 • İlk tarihi roman ==> Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
 • İlk edebi roman ==> Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
 • İlk tarihi roman denemesi ==> Ahmet Mithat Efendi’nin “Yeniçeriler” adlı eseridir.
 • İlk köy romanı ==> Nabizade Nazım’ın “Karabibik” isimli eseridir.
 • İlk psikolojik roman ==> Mahmet Rauf’un “Eylül” isimli eseridir. (Servet-i Fünun Dönemi)
 • İlk natüralist roman ==> Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı eseridir.
 • İlk köy şiiri ==> Muallim Naci’nin “Köylü Kızların Şarkısı” adlı şiiridir.
 • İlk pastoral şiir ==> Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Sahra” adlı şiiridir.
 • İlk kafiyesiz şiir ==> Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Validem” isimli şiiridir.
 • İlk yerli tiyatro eseri ==> Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı yapıtıdır.
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı ==> Ahmet Vefik Paşa’dır.
 • Aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri ==> Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Eşber” adlı eseridir.
 • Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri ==> Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Nesteren” adlı eseridir.
 • Sahnelenen ilk tiyatro eseri ==> Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eseridir.
 • İlk resmi Türkçe gazete ==> Takvim-i Vekayi’dir.
 • İlk yarı resmi gazete ==> Ceride-i Havadis’tir.
 • İlk özel Türkçe gazete ==> Tercüman-ı Ahval’dir.
 • İlk şiir çevirisi yapan şair ==> Şinasi’dir. Eserin adı Tercüme-i Manzume’dir.
 • İlk makale ==> Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir.
 • Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar ==> Şinasi’dir.
 • İlk antoloji ==> Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseridir.
 • İlk röportaj örneği ==> Ziya Paşa’nın “Rüya” isimli eseridir.
 • İlk edebi bilgiler kitabı ==> Recaizade Mahmut Ekrem’in “Talim-i Edebiyat” adlı eseridir.
 • İlk atasözleri kitabı ==> Şinasi’nin “Durub-i Emsal-i Osmaniye” adlı sözlüğüdür.
 • İlk hikaye eseri ==> Ahmet Mithat Efendi’nin “Letaif-i Rivayat” isimli yapıtıdır.
 • Batılı anlamda ilk eleştiri yazarı ==> Namık Kemal’dir.
 • İlk mizah dergisi ==> Teodor Kasap’ın çıkartığı Diyojen adlı dergidir.
 • Batılı anlamda ilk öykü örnekleri ==> Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” isimli eseridir.
 • İlk dergi örneği ==> Münif Paşa’nın çıkardığı “Mecmua-ı Fünun” ‘dur.
 • İlk realist roman ==> Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” isimli kitabıdır.

Umarız yararlı olur. İyi dersler ve iyi çalışmalar dileriz.

zvr

Bu Yazıya Tepkin Ne Oldu ?

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir