Tarımda Makineleşmenin Önemi ve Faydaları

Tarımda makineleşme, verim artışının direkt etkilemez, fakat teknik gelişme ile yaygınlaşan diğer üretim faktörlerinin uygulanmasını ve yayılmasını sağlar. Makineleşmenin etkin şekilde kullanımı ekonomikliği arttırır. Çünkü makineler kısıtlı olan zamandan en üst seviyede yararlanmayı sağlar. Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse makineleşme, kendisi dışındaki üretim faktörlerinin, tarım teknolojisi uygulamalarının çalışma koşullarını iyileştiren tamamlayıcı bir öğe olarak, işgücü verimliliğini arttırır ve yapılan işin maliyetini düşürür.

Diğer bir taraftan arazi kullanım yoğunluğunun artmasını sağlar, nadasa bırakılan alanların azaltılmasını, sulu tarlalardan birden fazla ürün elde edilmesini ve hayvancılıkta süt sağımından ıslah çalışmalarına kadar birçok çalışmanın yapılması makine kullanımı ile gelişir. Özellikle ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde bu gibi sorunların çözümünde makineleşmenin önemi gittikçe artmaktadır.

Tarımsal alanda makine kullanımı ile birlikte ekim, bakım ve hasat gibi çok zaman isteyen işlerin süresi kısalmış olur ve tam zamanında yetişmesi mümkün olmaktadır. Aynı şekilde hayvancılıkta ise, otomatik sulama ve yemleme sisteminin kullanılması ile insan emeğine daha az ihtiyaç duyulmakta ve böylece işçilik giderleri en aza düşürülmektedir. Ancak bu esnada dikkat edilmesi gereken bir unsurda satın alınan alet ve makinenin ekonomik bakımdan etkili ve yararlı olabilmesi, bu makinelerin sebep olduğu işgücü fazlasının, başka bir yerde daha verimli olarak kullanılması ve paraya çevrilmesi gerekir. Aksi halde makineler, sadece iş kolaylığına yarar ve belki de, sabit maliyeti iş gücünden daha yüksek olduğundan, işletmeye yük olmaya başlar ve de hem işletme hem de ulusal ekonomi açısından kaynak israfına yol açar.

Makineleşme dolayısıyla toprak verimliliği artar ve dolayısıyla üretim maliyeti düşer. Makineleşme ile tarımsal üretimin kalitesi de yükselir. Tarım makineleri, faaliyetleri kolaylaştırır, emeğin verimini arttırır, aynı zamanda insana çalışma zevkini de vererek, zor ve kirli işleri onun yerine yapar.

Bu açıklamaları yaptıktan sonra kısaca diyebiliriz ki, makineleşme işi hızlandırır, iyileştirir, kolaylaştırır, maliyeti düşürür ve böylece tarımı, daha cazip bir üretim faaliyeti haline getirir.

Fakat son bir ekleme yapmak gerekirse bütün bu durumlar ve makineleşme, küçük aile işletmeleri için gerçekleştirilmesi oldukça güç, ağır bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle küçük işletmelerde ortak makine kullanımının ekonomik önem ve zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir