Varlık Felsefesi Nedir? Konuları Nelerdir?

Varlık felsefesi, varlığı konu alarak ele alan felsefe bölümüdür. Varlık evrende olan her şeyin ortak adıdır. Varlık insan bilinci dışında olabileceği gibi insan zihnine bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Ağaç, kalem, ev gibi nesneler insan zihninden bağımsız olarak ortaya çıkan varlıklardır zaman ve mekana bağlı olarak gelişir, değişir ve yok olabilir.

Varlık Felsefesinin Konuları

1-) Metafizik Açısından Varlık

Sebepler ve nesnelerin ilkel bilgisini içerir. Bilimin ele almadığı konuları ele alır. Tanrı ve tanrının varlığını kanıtlamaya çalışır. Dünyanın var oluşunu ruh ve ölümsüzlük gibi konuları tartışır. Metafizik bilgileri kesin bilgiler içermez. Bilgileri her zaman tartışmaya açık bilgilerdir. Kant, “İnsan aklı, bilgisinin belli bir türünde özel bir kaderle karşı karşıyadır. İnsan aklı bu bilgisinde öyle sorular tarafından rahatsız edilmektedir ki, akıl onları ne yadsıyabiliyor, ne de yanıtlayabiliyor.” demektedir. İşte bu alan, metafiziktir.

2-) Ontoloji Açısından Varlık

Varlığın var olup olmadığını sorgular. Varlık varsa bunun ne olduğunu sorgular. Varlık var mıdır sorusuna yanıt aramaya çalışır. Nihilizm bilginin mümkün olmadığını savunur. Şüphe dilemeyen bilginin bilgi olmadığını savunur. Maddi gerçekliği yansıtan bilgileri eleştirir. Bilginin var olup olmadığını bilmenin imkansız olduğunu savunur. Gorgias hiç birşey yoktur olsa da bilinemez diyerek nihilizm akımını başlatmıştır. Realizm varlığı var olarak kabul eden bir akımdır. İnsan bilincinden bağımsız olarak bilginin var olduğunu kabul eder. Varlığı biz duyularımızla algılarız. Evren bizim kavradığımız şeklindedir görüşü hakimdir.

Haziran 14, 2018

Gerçeklik Nedir?

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir