Ahlak Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

Ahlak felsefesi, insan eylemlerinin dayandığı temel ilkeler üzerine kurulmuş bir felsefe akımıdır. Ahlak felsefesi iyi ve kötünün ne olduğunu belirlemeye çalışır. Ahlakın tanımını yapar ve ne olduğu üzerine durur. Ahlakın özünü ve temellerini araştırır. İnsan davranışlarında ne kadar özgür olduğunu sorgular. Hangi eylemlerimizin ahlaklı olup olmadığını sorgular. Ahlak için bir takım ölçütler belirler ve bunları geliştirir. Ahlak hayatın üzerinde sistemli düşünce ve soruşturma becerisi kazandırır. Ahlak felsefesi, iyi, kötü, özgürlük, erdem, sorumluluk, vicdan, ahlak yasası, ahlaki karar, ahlaki eylem gibi kavramlar üzerinde durur.

Ahlak Felsefesi’nin Temel Kavramları

1–) İyi: Ahlaki açıdan yapılması uygun olan davranışları ifade eder. İrade yapılmasına özgürce karar verdiği eylemlerdir.

2–) Kötü: Ahlak yasasına göre uygun olmayan eylemleri ifade eder.

3–) Özgürlük: İrademizi dilediğimiz gibi kullanabilme durumunu ifade eder.

4–) Erdem: İradenin cesaret, cömertlik, bilgelik gibi güzel davranışları yapmaya yönelmesini ifade eder.

5–) Sorumluluk: İnsanların yaptığı eylemlerin sonuçlarının farkına varması ve bunların sonuçlarına katlanması durumudur.

6–) Vicdan: İyi ve kötüyü ayırt edebilme yeteneğine vicdan denir. Bireyin kendi tutum ve eylemlerini değerlendirme gücünü ifade eder.

7–) Ahlak Yasası: Uyulması ahlak açısından gerekli olan kurallar bütünüdür. Kurallar kişinin ne yapmaması gerektiğini içerdiği gibi neler yapması gerektiğini de içerir. Davranışın nasıl olması gerektiğini gösterir.

8–) Ahlaki Karar: Kişinin ahlak yasalarına kendi istek ve iradesi ile uymasıdır. Kurallara uyma dışarıdan değil bireyin içinden gelmelidir.

Haziran 14, 2018

Gerçeklik Nedir?

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir