Dünya Nüfusunun Tarihsel Gelişimi

Doğum miktarı ile ölüm miktarı arasındaki fark nüfus artışını tarif eder. Nüfusun kısa sürede artması durumuna nüfus patlaması denir. Dünyada nüfus patlaması 3 dönemde incelenir.

1-) Paleolitik Dönem: 2 milyon yıl önceyi ifade eder. Bu dönemin başında insanın araç yapması, beslenmesi, kültürü büyük değişimlere uğramış ve nüfus artmaya başlamıştır. Bu dönemde nüfus yaklaşık 1 milyon kadar iken ortalama insan ömrü 25 yıldır.

2-) Neolitik Dönem: Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesini ifade eder. Yerleşik yaşama ve tarımsal faaliyetlere geçilmesi nüfusun artışına neden olmuştur. Bu dönemde ortalama yaşam 30 dur. Nüfus yaklaşık 200 milyona ulaşmıştır. Bu dönemden sanayi devrimine kadar nüfus artışında dalgalanmalar görülür. Salgın hastalıklar, savaşlar ve kıtlıklar etkili olmuştur.

3-) Sanayi Devrimi: 1650 yılına gelindiğinde dünya nüfusu 600 milyona çıkar. Sanayi devrimi ile birlikte 1800 yıllarında dünya nüfusu 1 milyara 200 yıl içinde ise 6 milyara ulaşmıştır. Nüfus artışı sanayi devriminden sonra hız kazanmıştır. Tıp dünyasında yaşanan gelişmeler, ölüm oranındaki azalmalar, ortalama insan ömrünün 70 yıla çıkması, insan yaşam şartlarının iyileşmesi hızlı nüfus artışını sağlamıştır. 2054 yılında dünya nüfus sayısının 9 milyar ulaşması beklenmektedir. Artış miktarı gelişmemiş ülkelerde oldukça fazladır. Gelişmiş ülkelerde ise oran düşüktür.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir