Balkan Antantı Nedir ve Ne Zaman İmzalanmıştır?

Balkan antantı, birinci dünya savaşından sonra Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan bir antlaşmadır.

1.Dünya savaşından sonra İtalya’nın Doğu Akdeniz bölgesinde izlediği yayılımcı politika Balkan antantının imzalanmasını sağlamıştır. Balkan devletleri kendilerini güvence altına almak için bu paktı imzalamışlardır. 30 Ekim 1930 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk tarafsızlık uzlaşma antlaşması imzalanmıştır. Atatürk ve Venizelos’un önderliğinde Türk-Yunan arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkileri gelişti.

1933 yılından sonra Türkiye Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya arasında da anlaşmalar imzaladı. Bu ikili antlaşmalar Balkan Antantının kurulmasına ortam hazırlamıştır. Yunan başkanı Venizelos Türk yunan ilişkilerinde ve Yakın doğu akdeniz barışının kurulmasından dolayı Atatürk’e 12 Ocak 1934 yılında Nobel barış ödülüne aday göstermiştir.

Balkan Antantı Ne Zaman İmzalanmıştır?

Balkan Antantı 9 Şubat 1934 yılında imzalandı. Atina’da imzalanan antlaşmaya Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya dış işleri bakanları katıldı. Pakta Bulgaristan ve Arnavutluk katılmadı. Bu ülkelerin pakta girme hakkı açık tutuldu.

Balkan Antantı bölgede barışı korumak, bölgedeki durumu değiştirmek isteyen devletlere karşı önlem almak için imzalandı. En önemli ve can alıcı maddesi ise balkan devletleri birbirlerine haber vermeden herhangi bir siyasi harekette bulunmayacaklar.

1935 yılında İtalyanın Habeşistan’a saldırması Balkan antantının önemini arttırdı. 1936 yılında Montro antlaşmasında boğazlar statüsünün Türkiye lehine değiştirilmesi balkan antantının önemini ortaya çıkardı.
1937 yılında Yugoslavya ve Romanya’nın aralarında antlaşma yapması, İtalya’nın Yunanistan’ı kendi safına çekmesi ve İkinci dünya savaşının çıkması ile birlikte bu pakt önemini ve geçerliliğini yitirmiştir.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir