Bilgi Felsefesi Nedir ve Temel Kavramları Nelerdir?

Bilgi felsefesinin soruları insan bilgisinin kaynağı sınırları ve geçerliliği ile ilgilidir. Bilginin türünden ziyade bilinen bilginin özne ile obje arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışır. İnsanların sahip olduğu yetenekleri akıl ve sezgi yolu ille varlığı bilme ve tanıma gibi aktivitelere sokmaya çalışır.

Bilgi Felsefesinin Temel Kavramları Nelerdir ?

1-) Doğruluk: Düşünceyi dile getiren yargının gerçekle uyuşması durumuna doğruluk denir. Bilgi nesne ile çakışması durumudur. Türkiye’nin başkenti Ankara ifadesi doğru bilgi iken Mersin’dir yargısı yanlış bir ifadedir. Bu yargılardan ilki gerçeği dile getirirken diğeri gerçeği yansıtmaz.

2-) Gerçeklik: Varlığın insan zihninde bağımsız var olmasına gerçeklik denir. Su, dünya, güneş var olan bir gerçekken, kaf dağında yedi başlı devlerin yaşaması gerçekliği yansıtmaz. Gerçeklik bilginin var oluşu ile doğruluk ise bilginin genel özelliği ile ilgilidir.

3-) Temellendirme: Mantıksal gerçekler bir tutarlılık içinde ela alınmalıdır. Filozoflar görüşlerini savunabilmeleri için mutlaka temel bir dayanakları olması gerekir. Ben böyle olduğunu düşünüyorum deyip görüşlerini savunamaz. Görüşlerini mutlaka mantıklı bir çerçevede açıklamalı ve bir yargıya, gerçekliğe dayandırmalıdır.

Bilgi Felsefesinin Temel Soruları

1-) Bilginin kaynağı nedir?

Bilgi felsefesi bilginin kaynağını merak eder ve sürekli bilginin kaynağını bulma arayışı içindedir. Bilgiler nasıl meydana gelmiştir? Bilginin oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir gibi sorular sorar ve çözüm bulmaya çalışır.

2-) Bilginin Değeri

Bilginin konuyla alakalı olup olmamasını ifade eder. Doğru bilgi gerçeği yansıtıyor mu ? Şu kalem siyahtır denildiğinde kalem gerçekten siyahsa bilgi değerlidir ve doğrudur.

Haziran 14, 2018

Gerçeklik Nedir?

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir