Fransız İhtilalinin Nedenleri Nelerdir?

Tarihe yön veren olaylardan birisi hiç kuşkusuz Fransız ihtilalidir. Bu ihtilalin oluşmasında birçok neden aktif rol oynamıştır. Fransız ihtilalinin oluşmasında etkili olan nedenler şunlardır:

1-) Aydınların Etkisi

18. Yüzyılda aydınlanmanın merkezi Fransa olmuştur.  Montesquieu, Rousseau, Diderot ve Voltaire gibi Fransız aydınları siyasal anlamda devrim niteliğinde açıklamalarda bulunmuştur. Aydınlar monarşik düzenin en iyi düzen olmadığını, düzenin düzeltilmesi gerektiğini savunarak devlet yönetiminde köklü değişikliklere gidilmesinde aktif rol oynamışlardır. Hükümdarların ülkeyi yönetme görevini tanrıdan aldıkları fikirleri çürütmüşlerdir.

2-) Sosyal ve Ekonomik Nedenler

Fransa’da toplum ekonomik sınıflara ayrılmıştır. Soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olarak sınıflara ayrılan halkın % 3 kısmını soylular ve rahipler oluşturmaktadır. Bu gurup toprakların % 35 ini yönetmektedir. Bu gurup vergi vermeyen özel bir sınıftı. Sınıflar arasındaki bu ayrıcalık ve çelişki ekonomik sıkıntılarla birleşince  devrim kaçınılmaz oldu.

3-) Monarşik Düzenden Kaynaklanan Sorunlar

16. yüzyıldan sonra Fransa’da monarşik düzen hakim oldu. Kral tanrıdan aldığı yetkililerle ülkeyi yönetirdi. Kralın iktidarı ve kuralları sorgulanmazdı. Kralın otoritesi mutlaka ve sarsılmazdı. Soylular ve ruhban sınıfı bu yönetimi severken ezilen köylüler bu durumdan memnun değildi.

4-) Abd’nin Bağımsız Olması

İngiltere’nin 7 yıl savaşlarını kaybedip ABD ülkesinin bağımsızlığına kavuşması Fransız ihtilaline cesaret verdi. Fransa İngiltere’nin 7 yıl savaşlarında ABD kolonilerine ekonomik destek sağlamıştı. Bu durum ekonomik sıkıntı çeken halkın hiç hoşuna gitmedi.

5-) İngiliz Demokrasisinin Etkisi

Magna Carta ile kralın yetkileri kısıtlandı. İngiltere’de meydana gelen bu olay Fransız ihtilaline cesaret aşıladı.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir