İdare İşler Müdürü Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

İdari işler müdürlerinin görev kapsamları içerisinde yer alan idari ile mali görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcıları ile bölge mahkemelerinin bakanlarına bağlı ve bu bakanların emrinde çalışarak onlara yardımcı olmak ile yükümlüdürler.

Görevlerini sizlere maddeler halinde yazalım.

 • Müdürlüğüne gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak.
 • Müdürlüğe gelen evrakların ilgili birimlere havalesinin sağlanması.
 • Giden evrakların postaya verilmesinin sağlanması.
 • Bu evrakların ilgili kurum içi ya da kurum dışı müdürlüklere ulaşmasını sağlanması.
 • Personeller ile olan yazışmaların yapılması. Bu yazışmalar ise rapor ve izin belgeleri olmaktadır.
 • Personellerin fazla çalışma puantajlarının ve devam çizelgelerinin tutulması.
 • Resmi kurum evraklarının arşivlerini oluşturup bunları takiplerini yapmak.
 • Müdürlükler de kullanılan ve ihtiyaç dahilinde hazır durum da bulunması gereken büro, kırtasiye, ve benzeri malzemelerin talep forumlarının biran önce oluşturulması.
 • Müdürlük içindeki bölümlerin aralarındaki bilgi akışını belgeler ile sağlamak.
 • Meclisin ve bunlara bağlı encümenlerin toplantılarını takip ederek gündemi takip etmek.
 • Müdürlüğün stratejik planlarının hazırlanmasını sağlamak. Bu planlar yıllık ve beş yıllık planlar olmaktadır.
 • Personellerin performans takibini yaparak raporlarını hazırlamak.
 • Performansa bağlı olarak bütçelerin hazırlanması ve bunların takiplerinin yapılmasını sağlamak.
 • Verilen ödeme emirlerine uygun olarak gelen ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlar.
 • Bu ödeme evraklarının da daha sonradan tahakkuka bağlanmasını sağlayan işlemleri yapmak.
 • Müdürlüğün faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

İdari işler müdürlüğünün görevleri oldukça fazladır. En güzel görevi personel ile olan ilişkilerin ve birimler arası ilişkilerin sağlanmasını sağlamaktır. Gün içerisinde saydığımız bütün görevlere bağlı işler idari işler müdürünün önünde yer almaktadır.

zvr

Bu Yazıya Tepkin Ne Oldu ?

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir