İstanbul’un Fethi’nin Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları

İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi Bakımından Sonuçları

• İstanbul’un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti’nin Türk ve İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

• Osmanlılar, Asya ve Avrupa kıtalarındaki topraklarını birleştirerek Anadolu ve Balkanlardaki hakimiyetlerini pekiştirdiler.

• Diğer yandan Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan su yolunu kontrolleri altına alarak ekonomik yönden güçlendiler.

• Bu arada II. Mehmet, İstanbul’u devletin yeni başkenti yaptı. Bilginleri, sanatçıları ve tüccarları şehre yerleştirerek İstanbul’u önemli bir kültür ve ticaret merkezi haline getirdi.

• Sultan Mehmed Han İstanbul’u fethettiği için “fetheden” manasındaki Fatih unvanını almıştır.

İstanbul’un Fethi’nin Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları

• İstanbul’un Fethi Avrupa tarihini de değiştirdi. Kuşatma sırasında kullanılan güçlü toplarla şehirlerin etrafını çevreleyen ve yıkılmaz sanılan büyük surların yıkabileceği anlaşıldı. Bunu gören Avrupa’daki krallar da aynı yöntemi kullanarak etrafı kalın surlarla çevrili şatolarda yaşayan derebeylerin hakimiyetine son verdiler. Böylelikle Orta Çağ devri süresince Avrupa kıtasına çoğunlukla hakim olan derebeylik(feodalite) rejimi çöküş sürecine girdi ve merkezi krallıklar ise güç kazanmaya başladı.

• Fethin ardından bir kısım Bizanslı bilim insanı İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya göç etti. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının bilgi birikimine sahip olan bu insanların İtalya’ya gelmesi bu ülkede Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.

• İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte eski ticaret yolları Türklerin kontrolüne girmiş oldu ve bu durum da Avrupalı devletleri yeni yollar aramaya yöneltti. Bu arayışa bağlı olarak da Coğrafi Keşifler gerçekleşti.

• Son olarak İstanbul’un Fethi’nin ortaya çıkardığı bütün bu sonuçlar bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir