İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Okunacaklar

Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Bu yazımızda sizlere isteklerin gerçekleşmesi için okunacak dualar nelerdir onları paylaşacağız.

Ebü’l-Hüzeyl (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:

“Hz. İsâ (Salevatullah Aleyh) ölüleri diriltmek istediği zaman (iki rekat namaz kılar), birinci rekatta Secde Suresi’ni, ikinci rekatta Mülk Suresi’ni okur, sonra: ‘Yâ Hayyü (ey gerçek hayat sahibi)! Yâ Kayyumü (ey alemlerin yegane yöneticisi)! Yâ Daimü (ey daim olan)! Yâ Ferdü (ey eşsiz olan)! Yâ Vitru (ey tek olan)! Yâ Ehadü (ey bir olan)! Yâ Samedü (ey her işte sadece Zât’ı kastedilen)!’ derdi.” (Kaynak:el-Müstağfiri, Fezailü’l-Kur’an)

İmâm-ı Diyerbî (Rahimehullâh) Mülk Suresi’nin havassını zikrettiği babda şöyle demiştir: “Her kim (İsa (Aleyhisselam)ın ölüleri diriltmesine vesile olan) Secde ve Tebâreke surelerini iki rekatta okuduktan sonra (içlerinde İsm-i Azam bulunan) bu yedi ism-i şerifi zikrettikten sonra:

‘Efendimiz Muhammed ve Efendimiz Muhammed’in âline salât eyle.’ diyerek Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)î aracı yapmak suretiyle Allah-u Te’ala’dan hacetini talep ederse mutlaka Allah-u Te’ala ona istediği muradını verir.” demiştir. (Kaynak: Ahmed ed-Diyerbi, el-Mücerrebat)

Dolayısıyla bu iki sureyi ezbere bilmedikleri için namazda okuyamayanlar böyle önemli bir hacet namazını ve duasını yapmaktan mahrum olmamak için bu sureleri düzgün okuyabilen kimselerden birini kendilerine imam yaparak ona iktidâ ederler.

Namazdan sonra bu ismi şerifleri kendileri de zikrederek peşine Allah-u Te’ala’dan hayırlı isteklerini murad ederler. Bu sureler ve ismi şerifler hürmetine ölüler bile diriltiliyorsa artık bizim hayırlı hacetlerimizin husûlü için ne kadar tesirli oldukları iyi düşünülmelidir.

Duanın Okunuşu:

  • Türkçe olarak okunuşu: Ya hayyü ya gayyümü ya daimü yaferdü yavitru yaehadü yasamedü. Salli ale seyyidina muhammedivveale ali seyyidina muhammed.

Duanın Arapça’sı ve yazılışı bu şekildedir. Lütfen duayı Arapça haliyle okuyunuz. Çünkü tecvid ve talim kuralları olabiliyor. Bu bakımdan Arapça haliyle okunuşu daha makbul olur. Eğer Arapça bilmiyorsanız bilen bir kişiye okutturabilirsiniz.

Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir