Kimya Alanı İle İlgili Meslekler Hangileridir?

Kimya birçok endüstriyel alanla ilgili olduğu için birçok meslek alanının da doğmasını sağlamıştır. Aşağıda kimya ile ilgili meslekler tanıtılmıştır.

1-) Eczacı;

Eczacılık ilaçların üretimi, geliştirilmesi, dağıtımı ve insan vücudundaki etkileşimlerini inceler.

Eczacı ise ilaç ham maddelerinin elde edilmesi, ilaçların kimyasal, fiziksel, ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, ilaç üretimi ve kullanılması konularında eğitim almış kişidir. Ayrıca ilaçları geliştiren, laboratuvarda hazırlayan, analizini yapan, doktorlar tarafından düzenle-nen reçetelerdeki ilaçları has-taya temin eden kişidir.

2-) Kimyager;

Organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alan kimya bilimcileridir.

Kimyager, maddenin atom ve molekül yapısını, kimyasal özelliğini, farklı maddelerle etkileşimini, yeni maddelerin oluşumunu, yeni kullanım olanaklarının bulunmasını ve bu maddelerin kimyasal analizi konusunda laboratuvar çalışmalarını yapmakta olan kişidir.

3-) Kimya Öğretmeni;

MEB(Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından onaylanan öğretim programları çerçevesinde, kimya konusu ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları, öğrenci yaş düzeylerine uygun olarak çeşitli yöntemlerle kazandıran, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

4-) Kimya Mühendisi;

Kimya biliminin yanında matematik, fizik, biyoloji, ekonomi, mühendislik bilimlerini birleştirerek endüstri, teknoloji ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapan mühendislik alanıdır.

Kimya mühendisi, farklı sanayi dallarında kimyasal maddenin en ekonomik biçimde üretilmesi, geliştirilmesi, tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir.

5-) Metalurji Mühendisi;

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi, bunların çeşitli sanayi dallarında teknik ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi metalurji mühendisliğinin alanına girer. Metalurji mühendisi bu alanda çalışan kişidir.

Kaynak = MEB Ders Kitabı

Şimdilik kimya alanıyla alakalı en belirgin meslek grupları bu şekildedir.İlerleyen zamanlarda kimyayla ilgili popüler meslek grupları olursa listemize ekleyeceğiz.Şimdilik iyi çalışmalar iyi dersler dileriz…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir