Kimya-Katılar(Amorf ve Kristal Katılar)

Katıları sıvı ve gazlardan ayıran en önemli özellik düzenli yapıda olmalarıdır.Katılar, kristal ve amorf olmak üzere 2 sınıfta incelenir.

kati-cesitleri

1-)Amorf Katılar

Sert ve sıkıştırılamaz olmalarına rağmen belirli bir geometrik şekilleri bulunmayan katılara amorf katılar denir.Tanecikler amorf katılarda gelişi güzel yerleşmiştir.Amorf katılar belirli bir sıcaklık aralığında akıcılık kazanırlar.Yumuşamanın başladığı bu sıcaklık noktasına geçiş sıcaklığı denir.

2-)Kristal Katılar

Kristal bir katıda atomlar, iyonlar veya moleküller, düzenli bir şekilde istiflenir.Kristal katılar, belirgin, düzgün yüzeylere sahiptir ve bu yüzeyler, kenarlarından belirli açılarla birleşir.Kristal katılarda yapı, erime noktası, yoğunluk, sertlik gibi fiziksel özellikler onların atım, iyon ve moleküllerini bir arada tutan çekim kuvvetlerine bağlıdır.

Kristaller çekim kuvvetine göre;

a-)İyonik
b-)Moleküler
c-)Kovalent
d-)Metalik kristaller

olarak 4 kategoride sınıflandırılır.

a-)İyonik Kristaller

İyonik kristallerin bir kısmı negatif, bir kısmı pozitif yüklüdür.Zıt yüklü iyonların birbirini çekmesi sonucu oluşmuştur.Örneğin, NaCl bileşiğinde her bir sodyum katyonu 6 tane klor anyonu, her bir klor anyonu da 6 tane sodyum katyonu ile çevrilidir.

sodyum-klorur-nacl-tuz

b-)Moleküler Katılar

Atom veya molekülleri London kuvvetleri, dipol-dipol kuvvetleri veya hidrojen bağları tarafından bir arada tutulan atom veya moleküller, moleküler kristallerdir.Moleküler kristale SO2 örnek olarak verilebilir.

c-)Kovalent Kristaller

Ağ yapılı katılardaki atomlar, komşularıyla kovalent bağlarla bağlanmışlardır.Bu bağlar kristal içinde bir ağ yapısı oluşturur.Ağ yapılı katılar, kendilerine oluşturulan kovalent bağlardan dolayı, yüksek erime ve kaynama noktasına sahip, çok sert ve dayanıklı katılardır.Elmas ve grafit ağ yapılı katılara örnektir.

grafit
elmas

d-)Metalik Kristaller

Metal kristalleri bir elektron bulutu içerisinde düzenli bir şekilde yerleşmiş artı(+) yüklü iyonlardan oluşmuşlardır.Değerlik elektron sayısı arttıkça metalik katıların erime noktası artar.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir