Ramazan Ayının 15. Gece ve 15. Gününde Kılınacak Nafile Namazları Nelerdir?

Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Bu yazımızda sizlere Ramazan’ı Şerif ayının 15. gecesinde ve 15. gününde kılınacak olan namazların tariflerini aktaracağız. Şimdiden Allah (c.c.) kılacağınız namazları kabul eylesin. Amin…

Ramazan ayının on beşinci gece ve on beşinci gün namazlarının kılınış tariflerine ve hadisi şeriflere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu namazlar 2024 yılı içerisinde 24 Mart pazarı 25 Mart pazartesiye bağlayan gece ve 25 Mart pazartesi günü kılınacaktır. 2024 yılında Ramazan’ın 15. günü 25 Mart pazartesi günüdür. Bu yıl Ramazan’ın 15. gecesi ise 24 Mart’ı 25 Mart’a bağlayan gecedir.

Ramazan-ı Şerif’in 15. Gece ve 15. Gün Namazları

Birinci Namaz:

Muhammed (el-Bâkır) ibnü Alî (Zeyne’l-Âbidîn) (Radıyallahu Anhümâ)nın, merfû’an (isnâdını Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e ulaştırarak) şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur:

Her kim Ramazan’ın yarı gecesinde ve Şa’bân’ın yarı gecesinde yüz rekât kılar da, onlar içerisinde bin kere ‘Gulhüvellâhu Ehad’ okursa, o kişi (rüyâsında) cennetle müjdelenmedikçe ölmez.

(Kaynak : İbnü Ebi’d-Dünyâ, Fezâilü şehri Ramazân)

İşte büyük hadis hafızı İbnü Ebi’d-Dünya’nın, senedini zikrederek naklettiği bu hadisi şerif Ramazanı Şerif’in 15. gecesinde kılınan 100 rekat namazın aslının sünnette sabit olduğuna delalet etmektedir.

İkinci Namaz:

Ebû Yahyâ (Raduyallâhu Anh), babasının (Yahyâ el-Kattât’ın) şöyle dediğini anlatmıştır:

“Kendilerin(in rivayetlerin)e güvenilen (sahâbe-i kirâmdan) otuz küsur kişinin şöyle dediklerini işittim.

Her kim Ramazân’ın yarısında (on beşinci gecesinde) 100 rekat içerisinde 1000 kere İhlas Suresi okursa o kişi rüyasında 100 melek görmedikçe ölmez. Onlardan 30’u kendisini cennetle müjdelerler, onlardan 30’u da ona kabir azabından eman ve güvence verirler, onlardan 30’u da onu hata ve günah yapmasından korurlar, geri kalan 10 melek ise kendisine düşmanlık edenlere tuzak kurarlar.””

(Kaynak : et-Taberânî, Kitâbu’d Du’â – Ebu’l-Hasen Ali el-Kuraşi el-Hekkari, Fezailü’l-a’mâl – el-Fâkihî, Ahbâru Mekke – Muhammed el-Ğâfikî, Lemehâtü’l-envar)

Üçüncü Namaz:

Rivayet olunduğuna göre; Ramazanı Şerif’in yarı gecesinde kılınacak 4 rekatın her birinde 1 Fatiha Suresi, 10 kere de İhlas Suresi okunur.

(Kaynak : Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr)

Dördüncü Namaz:

Rivayet olunduğuna göre; Ramazanı Şerif ayının yarı gününde 12 rekat kılınır ki, her rekatta 1 Fatiha Suresi, 1 Ayetel Kürsi, 3 kere de İnnâ Enzelnâ (Fetih Suresi) okunur. Namazdan sonra ise Ayetel Kürsi okunur.

(Kaynak : Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü’l-esrâr)

Hadisi şerifler ve namaz tarifleri Cübbeli Ahmet Hoca’mızın Lalegül Dergisi’nden alınmıştır. Detaylara Lalegül Dergisi’nden bakabilirsiniz. Allah (c.c.) Cübbeli Ahmet Hocamıza hayırlı uzun ömürler ve bol bereketli vakitler versin. Amin…

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir