Siyaset Felsefesi Nedir? Temel Soruları Nelerdir?

Siyaset yurttaşların toplumu ilgilendiren işlerle ilgili yaptığı eylemlerdir. Siyaset felsefesi özellikle devletin özü ve kaynağını araştırır. Devletin ne olduğu nasıl yönetilmesi gerektiği üzerine sorular sorar ve araştırma yapar. Siyaset felsefesi siyasi otoriteyi ve bu otoritenin kaynağını gücünü nasıl sağladığı gücünü nasıl kullanması gerektiğini irdeler.

Siyaset Felsefesinin Temel Soruları

a-) İktidar Kaynağını Nereden Alır?

İktidar kaynağını insanın doğasından almalıdır. Toplumun içinden ve dışından gelen tehlikelere karşı insanlık ve toplum korunması gerekir. Platon ve Aristotales bu görüşü savunmuştur. . Devlet insanları koruyup kollamalıdır. Devlet insanların ihtiyacını karşılamalıdır. Devlet insanların kendilerini geliştirmeleri için bir araç olmalıdır. İktidar kaynağını tolumun dininden alır. Bu görüşte iktidar tanrının yeryüzünde yönetme yetkisini kullanır. İktidar yönetme yetkisini tanrıdan alır ve ülkeyi tanrı adına yönetir. İktidar toplumu yönetme yetkisini halkın ortak idaresinden alır. Hobbes bu yaklaşımı savunmuştur.

b-) Egemenliğin Kullanılış Biçimleri Nelerdir?

Geleneksel egemenlik anlayışında yönetenlerin kendisini toplumdaki yönetenler belirler. Karizmatik egemenlikte otorite egemenliğini kazanmış karizmatik kişilerden oluşmalıdır. Rasyonel ve yasal egemenlikte ise iktidar gücünü yazılı ilke ve yasalardan alır.

c-) Meşrutiyetin Ölçüsü Nedir?

Siyasi iktidar, kendisini doğuran güç, öğe ya da düşünceye bağlı kaldığında meşru kabul edilir. Bu durumda iktidar kaynağını nereden alıyorsa ona dayanmak zorundadır. Ancak buna rağmen bazı düşünürler, ahlaki bir ölçütün olabileceğini belirterek, insan kişiliğine, insan haklarına ve onun temel hürriyetlerine saygı göstermeyen iktidarların meşrutiyetlerinin olamayacağını savunmuşlardır.

Haziran 14, 2018

Gerçeklik Nedir?

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir