Tanzimat Fermanı ile Kabul Edilen Maddeler (Kısaca Bilgi)

Tanzimât Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşmanın (Avrupalılaşmanın) ilk adımıdır. Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839 yılında padişah Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından İstanbul’da Gülhane Parkı’nda okunmuştur. Bu yüzden Gülhane Parkı’nda okunması sebebiyle bir diğer ismi Gülhane Hatt-ı Şerifi veya Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu olarak da bilinmektedir.

Bu tanıma ek olarak Tanzimat, padişah Sultan Abdülmecit devrinde 1839 senesindeki Tanzimat Fermanı‘nın ilanı ile başlayan 1876 yılındaki Meşrutiyet’in ilanı ile sona eren döneme denilmektedir.

Tanzimat fermanının en önemli amaçları, devlet içerisindeki vatandaşların bir takım haklarını genişletmek, Müslüman ve Hristiyan toplumları siyasi açılardan birbirine yaklaştırmak ve batılı devletlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını engelleyerek iç barışı ve bütünlüğü sağlamaktı. Şimdi Tanzimat Fermanı ile kabul edilen maddeleri kısaca sizlere yazalım. Aşağıdan maddeler halinde ulaşabilirsiniz.

Tanzimat Fermanı ile Kabul Edilen Maddeler Nelerdir?

  1. Kanun önünde herkes eşit sayılacaktır.
  2. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır.
  3. Hiç kimseye yargılanmadan ve sorgulanmadan ceza verilmeyecektir.
  4. Mahkemeler herkese açık olarak yapılacaktır.
  5. Kişilere mülkiyet hakkı tanınacaktır.
  6. Askerlik işleri düzene sokulacaktır.
  7. Müsadere usulü kaldırılacaktır.

Tanzimat fermanının maddeleri bu şekildedir. Sınavlarda sorulduğunda aynı maddeleri yazarsanız tam puan alırsınız. Umarız faydalı olur. İyi çalışmalar dileriz.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir